Uczniowie w klasie uczą się języka migowego     27 września obchodzony jest Dzień Języka Migowego. Osoby niesłyszące na co dzień żyją w świecie ciszy. W jaki sposób komunikują się z innymi? Jak opowiadają bez słów o swoich przeżyciach, emocjach i codziennych sprawach? Na te pytania starali się znaleźć odpowiedź uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach podczas zajęć „Jak zrozumieć się bez słów?”.

Na początku dzieci podczas różnych zabaw pokazywały gestami, ruchami i mimiką wybrane emocje oraz czynności.

Następnie dowiedziały się, kim jest osoba głucha i jak do niej mówić. Warto nadmienić, iż wbrew przyjętej opinii określenie „głuchy” nie jest pejoratywne. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat języka migowego.

 

Po porządnej rozgrzewce paluszków dzieci zapoznały się z daktylografią, czyli sposobem porozumiewania się za pomocą znaków dawanych palcami rąk. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do nauki literowania swojego imienia. Ostatnim punktem zajęć była nauka przekazywania prostych informacji językiem migowym. Dzieci bardzo szybko opanowały podstawowe zwroty „migane”.
Przeprowadzone zajęcia były doskonałą okazją do kształtowania u uczniów postawy szacunku dla różnorodności.

 

 

Zobacz galerię: