Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo wyczekiwany przez wszystkich. Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w tradycję naszej szkoły. Aby podkreślić radosny charakter tego dnia uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem pań Elżbiety Mackiewicz: klasy 0- III i Elżbiety Dziergawki: klasy IV – VIII uczestniczyli w zabawach i konkursach. Było kolorowo i wesoło. Po wspólnej zabawie przemaszerowali barwnym wiosennym korowodem po Nakomiadach. Ten wiosenny dzień zakończył się wspólnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i słodkimi nagrodami dla klas za udział w konkursach.

      Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj go polubić.

12 marca Szkoła Podstawowa w Nakomiadach przyłączyła się do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Matematyki. Celem akcji było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów oraz wyrabianie umiejętności pracy zespołowej.

W tym dniu królowały liczby i zabawy matematyczne. Uczniowie klas I-III brali udział w zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych. Dzieci pracując w zespołach, opracowywały autorskie gry planszowe. Wymyślały tytuł, zasady, rysowały planszę, aby na koniec oddać się przyjemności grania. Idealnym materiałem matematycznym okazały się w tym dniu karty do grania. Dzięki nim uczniowie klasy pierwszej doskonalili umiejętność dodawania i odejmowania oraz logicznego myślenia. 

        Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Nakomiadach przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 21 lutego w bibliotece szkolnej odbył się cykl zajęć, który miały na celu podnoszenie świadomości językowej. 

W programie spotkań bibliotecznych pojawiły się zabawy ortograficzne i gramatyczne. W ruch "poszły" gry językowe.  Młodsze dzieci układały wyrazy, ćwiczyły kolejność liter polskiego alfabetu na talerzach z mąką. Nieco starsze zmagały się z łamańcami językowymi oraz wykonywały plakat promujący kulturę języka.

 

      Dnia 01 marca 2019 roku, uczniowie klasy 7 wzięli udział w 2 - godzinnych warsztatach o tematyce „Rynek edukacyjny a predyspozycje zawodowe”, które odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kętrzynie. Zajęcia prowadził doradca zawodowy MCK p. Łukasz Żebrowski.

Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności oceny swoich możliwości; pomoc uczniom w określeniu i sprecyzowaniu zainteresowań, uzdolnień i własnych predyspozycji; budowanie obrazu samego siebie; motywowanie do podnoszenia i rozwoju swoich kompetencji i kwalifikacji; poznanie oferty edukacyjnej w powiecie kętrzyńskim.

       „Żołnierze Wyklęci” to żołnierze polskiego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej stawiali opór sowietyzacji kraju. W latach 1944-56 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło - jak szacuje IPN - ok. 50 tys. osób. Zostały one zamordowane lub zmarły w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach. Ginęły w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych.
Ciała ofiar grzebano m.in. w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach - na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych. Wspominanie o żołnierzach przez całe dziesięciolecia było zakazane.