"Co kraj, to obyczaj" – to powiedzenie doskonale opisuje bogactwo i niepowtarzalność tradycji świątecznych kultywowanych w różnych częściach Europy.
W ramach unijnej platformy dla pracowników placówek oświatowych eTwinning, nauczyciele języków obcych ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, zainicjowali projekt pt. ,,Easter in my country”. Jego celem było poznanie tradycji wielkanocnych w krajach europejskich, doskonalenie umiejętności językowych oraz kształtowanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Uczestnicy byli zobligowani do wykonania prezentacji zawierającej obrzędy religijne, symbolikę oraz zwyczaje wielkanocne. Uwzględniały one również tradycyjne potrawy świąteczne i życzenia w językach narodowych.
W projekcie wzięły udział szkoły m.in. z Rumunii, Bułgarii, Litwy, Ukrainy i Włoch. Przedsięwzięcie zrealizowali Grażyna Szakiel i Andrzej Sydor.

 

 

      W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie przestali przychodzić do przedszkoli i szkół, a nauczyciele pozostali w gotowości do pracy. Zostali również zobowiązani do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów. Tysiące placówek oświatowych w całej Polsce stanęło przed nie lada wyzwaniem – jak zorganizować i prowadzić kształcenie na odległość w tej trudnej sytuacji?
Szkoła Podstawowa w Nakomiadach nie była wyjątkiem i też musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Pierwsze materiały dydaktyczne dla uczniów były umieszczane na stronie internetowej szkoły lub przesyłane drogą elektroniczną. Kolejnym sprawdzianem dla członków rady pedagogicznej było wprowadzenie obowiązku realizowania podstawy programowej na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br. Chodziło o to, aby w systematyczny i planowy sposób przekazywać wiedzę, wystawiać oceny i co jest niezwykle istotne kontaktować się ze swoimi uczniami.

       W poniedziałek 9 marca w Szkole Podstawowej w Nakomiadach obchodzono Dzień Kobiet. "Męska" część społeczności szkolnej przygotowała program artystyczny. Płeć piękna otrzymała kwiaty oraz słodki poczęstunek. W imieniu wszystkich kobiet dyrektor szkoły Olga Wanago podziękowała organizatorom za miły i sympatyczny gest.

 

       3 marca Szkołę Podstawową w Nakomiadach odwiedzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z placówki terenowej w Kętrzynie. Działania prewencyjne były dedykowane najmłodszym uczniom szkoły. Miały na celu kształtowanie właściwych zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego oraz na drogach publicznych.

Uczniowie odbyli z pracownikami KRUS-u pouczającą pogadankę. Mieli również okazję obejrzeć film edukacyjny pt. „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który został wyprodukowany w konwencji gry komputerowej, gdzie widz obserwując jej przebieg, uczy się identyfikowania zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych.

      28.02.2020r.czlonkowie grupy artystycznej ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wybrali się do Kręgielni City Club w Kętrzynie. Organizatorami wyjazdu były panie Grażyna Łempicka oraz Justyna Gregorczyk. Wycieczka odbyła się w godzinach pozalekcyjnych. Celem było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu, zapoznanie z zasadami gry w kręgle, wpajanie zasad fair play oraz integracja grupy.

Dwugodzinny pobyt w kręgielni minął wszystkim bardzo szybko, zabawa okazała się niezwykle wciągająca, a rywalizacja o punkty dostarczyła uczniom silnych, sportowych emocji. Wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.