Dnia 09 stycznia  2019 roku w ramach edukacji medialnej nauczycielka języka polskiego zorganizowała uczniom klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wyjazd do Kętrzyna na spektakl teatralny w przygotowany przez artystów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawowała również wychowawczyni klasy V i VI Pani Elżbieta Dziergawka. Przedstawienie w bardzo przystępny i zrozumiały sposób zaprezentowało młodym widzom  losy bogów, herosów i zwykłych ludzi na podstawie mitologii greckiej. Uczniowie zwrócili uwagę na wspaniałą grę aktorską, różnobarwne kostiumy oraz pomysłową aranżację, w której ważną funkcję spełniały efekty świetlne. Zimowe spotkanie z mitologicznymi postaciami miało niewątpliwie wpływ na pogłębienie wiedzy odbiorców spektaklu z zakresu literatury antycznej.

      Tradycja organizowania spotkań świątecznych towarzyszy nam od czterech lat. Nasza Klasowa „Wigilijka” odbyła się jak zawsze tuż przed świąteczną przerwą, 21 grudnia 2018 roku.
Na świątecznym spotkaniu byli rodzice, uczniowie klasy 7 oraz zaproszeni goście: pedagog szkolny p. Justyna Gregorczyk, p. Katarzyna Łopacka, p. Andrzej Sydor i dyrektor szkoły p. Olga Wanago. Był też pięknie nakryty stół, opłatek i kolędy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i uczniów, świątecznie przystrojony stół zastawiony został tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Pojawiły się na nim ryby, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, sałatki, tęczowa galaretka, owoce i cukierki. Nie zabrakło też smakowitych pierniczków.

      Dnia 20 grudnia 2018 roku w godzinach wieczornych, uczniowie klas IV-VIII SP w Nakomiadach wzięli udział w spektaklu „Pierwsza Gwiazdka do Betlejem”, wystawionym na deskach sali kinowo – widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury, w reżyserii Alicji Baran.
Dzięki współpracy czterech grup teatralnych działających w KCK i wyjątkowej grze aktorskiej jej członków, uczniowie mieli okazję poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, dowiedzieć się co jest istotą tego szczególnego czasu, wybrać się w podróż za gwiazdą, by oddać hołd Nowonarodzonemu i razem spotkać się w Betlejem, by wspólnie „kolędować Małemu”.

      Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. Najpiękniejsze kartki to te, które powstają własnoręcznie, wykonane samodzielnie przez dzieci lub przy współpracy z rodzicami.

Dołączając do ogólnopolskiej akcji „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj” w Szkole Podstawowej w Nakomiadach ogłoszono konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Jego celem było wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do kultywowania tradycji oraz rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: praca wykonana samodzielnie oraz przy współpracy z rodzicami.

     Szkoła Podstawowa w Nakomiadach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Jej organizatorem jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, która podejmuje działania na rzecz odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie nadmiernemu i szkodliwemu używaniu telefonów komórkowych oraz e-uzależnieniom, a także wzmacnianie więzi rodzinnych. 

W związku z przyłączeniem się do ogólnopolskiej inicjatywy do naszej placówki trafiło 100 świątecznych kartek. Jedyne, co należało zrobić, to wypisać na nich życzenia świąteczne i wysłać drogą pocztową. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do projektu. Część pocztówek zabrali do domu, by wspólnie z rodzicami wypełnić je świątecznymi pozdrowieniami. Niektóre z kolei zostały wypisane w trakcie lekcji bibliotecznych i świetlicowych. Pocztówki powędrowały do rodzin, znajomych, przyjaciół oraz byłych pracowników szkoły. Wypełnianie kartek stanowiło wspaniałą okazję do rozmowy z uczniami o tradycji, o jej podtrzymywaniu, o relacjach rodzinnych oraz o obdarowywaniu bliskich samodzielnie wykonanymi upominkami.