11 grudnia Szkołę Podstawową w Nakomiadach odwiedzili aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa. W ramach działań profilaktycznych i wychowawczych zaprezentowali przedstawienie zatytułowane „Jestem przyjacielem ludzi”.

W ciekawy, zabawny i przystępny sposób bohaterowie przedstawienia mówili o wartościach uniwersalnych. Podkreślili  znaczenie tolerancji w życiu człowieka. Przypomnieli, jak ważne są relacje międzyludzkie i to, że każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy włosów może stać się naszym przyjacielem. Wystarczy tylko być otwartym na nowe znajomości i nie wierzyć stereotypom.

      Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Nakomiadach został ogłoszony konkurs na najpiękniej ozdobione drzwi sali lekcyjnej. Każda klasa musiała udekorować drzwi motywami świąteczno – zimowymi. Nie tylko uczniowie zaangażowali się w wykonanie zadania, w szkole pojawili się również  rodzice, którzy z ogromnym zapałem pomagali realizować zadanie konkursowe. Tworząc dekoracje, uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością. Był to dla nich czas dobrej zabawy, integracji i współpracy oraz kreatywności. 

       We wtorek 11 grudnia w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Miały one na celu wprowadzenie społeczności szkolnej w nastrój zbliżających się świąt, integrację środowiska oraz włączenie się placówki w akcję ,,Razem na Święta” ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dyrektor szkoły Olga Wanago przywitała uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Podziękowała zaproszonym gościom za przybycie. Wśród nich obecni byli: starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, członek Komisji Oświaty Leokadia Kajcińska oraz sołtys Tomasz Wyszomirski. 

       6 grudnia w Szkole Podstawowej w Nakomiadach dało się odczuć świąteczny nastrój. Dzieci z czerwono – białymi mikołajowymi czapkami na głowie i z niecierpliwością wyczekiwały miłego gościa. Po godzinie 9.00 rozległ się głośny dzwonek, który oznaczał, że przybył Mikołaj. Ulubieniec dzieci odwiedził po kolei wszystkie klasy, zaczął od maluszków, a skończył na klasie VIII. Co ważne, okazało się, że wszyscy uczniowie byli bardzo grzeczni i na każdego czekał upominek. Dzieci piosenkami, wierszykami i wspólnymi tańcami podziękowały za prezenty i z uśmiechem na twarzach pożegnały Mikołaja, zapraszając go do siebie za rok.

     Celem zadań konkursowych było kształtowanie i wychowanie dzieci i młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości , poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kultury, przy jednoczesnym otwieraniu się na wartości kultur Europy i świata. Troska o prawidłowy rozwój intelektualny, moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę cechującą patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Uczniowie realizowali zadania wzmacniające postawy patriotyczne, tożsamość narodową, regionalną , wzmacniające więzi z krajem, regionem, rodziną.