Celem zadań konkursowych było kształtowanie i wychowanie dzieci i młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości , poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kultury, przy jednoczesnym otwieraniu się na wartości kultur Europy i świata. Troska o prawidłowy rozwój intelektualny, moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę cechującą patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Uczniowie realizowali zadania wzmacniające postawy patriotyczne, tożsamość narodową, regionalną , wzmacniające więzi z krajem, regionem, rodziną.

      29 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas IV-VIII. Impreza przebiegała w atmosferze magii, konkursów i tańca. Na początku uroczystości uczestnicy poznali krótką historię zabaw andrzejkowych. Następnie mogli korzystać z wróżb, które przygotowali uczniowie klas V i VI pod opieką wychowawczyni p. Elżbiety Dziergawki. Ukryte w numerach i tajemniczych miejscach przepowiednie pozwalały nastolatkom i ich nauczycielom poznać tajemnice przyszłości. Uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą p. Krzysztofem Pawelczykiem byli odpowiedzialni za oprawę muzyczną, zabawy taneczne oraz prowadzenie imprezy. Wszystkie przygotowane atrakcje cieszyły się uznaniem uczestników.

        „Hokus-pokus, czary – mary, niech się spełnią andrzejkowe czary” – takim okrzykiem uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Nakomiadach rozpoczęli andrzejkową zabawę, która odbyła się 29 listopada.

Tego dnia na korytarzu szkolnym zapanował magiczny klimat, a to za sprawą wróżb, które miały ukazać przyszłość naszych uczniów. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od rzutu jednogroszówkami do miski z wodą. Nie zabrakło losowania imienia przyszłej wybranki lub wybranka. Podczas zabaw z chustą animacyjną uczniowie poznali znaczenia wylosowanego koloru. Dowiedzieli się również, jaki zawód jest im pisany. Mieli okazję także wziąć udział w najpopularniejszej wróżbie andrzejkowej, czyli w laniu wosku. Przy specjalnie przygotowanym stoisku czekała na nich pani Justyna Gregorczyk, która jak prawdziwa czarodziejka, zaopatrzona w świecę i duży klucz, przepowiadała przyszłość.

      Bycie miłym i okazywanie dobra ma moc uszczęśliwiania- nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje. 21 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach przyłączyli się do obchodów Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Działanie to miało na celu zachęcenie uczniów do czynienia dobra i dzielenia się dobrym słowem.
Na korytarzu szkolnym pojawił się plakat informujący o możliwości rozsyłania życzeń i pozdrowień za pomocą „Poczty życzliwości”. Skrzynka z pozdrowieniami wypełniła się po brzegi. Z okazji tego wyjątkowego dnia uczniowie mogli również podzielić się dobrym słowem. Na ścianach zostały umieszczone plakaty „Oderwij i podaj dalej!”. Każdy mógł wziąć karteczkę z pozytywną myślą i wręczyć ją wybranej przez siebie osobie: koleżance, koledze, wychowawcy. „Miło Cię widzieć!”, „Dziękuję, że jesteś!”, „Bez Ciebie, to nie to samo!”-niby proste, znane wszystkim słowa, a wywołały uśmiech na twarzy obdarowanego.

      25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Z okazji zbliżającego się święta p. Ewa Bielińska i Jolanta Ślęzak zorganizowały misiowe zabawy dla uczniów klas 0-III. W czwartek 22 listopada każdy przyszedł do szkoły ze swoim przyjacielem - pluszowym misiem. Zabawka ta towarzyszy dzieciom od wielu lat. To ktoś bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony.

Zabawy zaczęły się od poznania naszych „gości”. Odwiedziły nas misie duże, małe, puchate i kolorowe. Przy piosence „Pluszowy miś” każda klasa tanecznym krokiem zaprezentowała wszystkim swoje misie. Następnie nauczyliśmy się okrzyku: Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś, który towarzyszył nam podczas zabaw.