Pasowanie na czytelnika     Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę.
W piątek 5 listopada w bibliotece szkolnej w Nakomiadach odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika. Jej nowymi Przyjaciółmi zostali pierwszoklasiści. Tego dnia uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz zaznajomiły się z „prośbami książki”.
Uroczystość przeplatana była zabawami, zagadkami i recytowaniem wierszyków. Na zakończenie odbyła się uroczystość pasowania.

Debata w SP w Nakomiadach      22 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach realizowali rekomendowany program „Debata”.
Adresatami programu „ krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie ” byli uczniowie klasy 7 i 8. Program miał charakter uprzedzający… Jego kluczowym zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu . W trakcie warsztatów prowadzący psycholog z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce podkreślał wagę trzeźwej zabawy oraz przekazał wiedzę dotyczącą konsekwencji picia alkoholu.

Poniedziałki z książką      Uczniowie klas 1-3 wraz z odziałem przedszkolnym ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach przystąpili do szkolnej akcji „Poniedziałki z książką”, która polega na głośnym czytaniu książek najmłodszym kolegom i koleżankom. W każdy poniedziałek wybrana klasa odwiedza odział przedszkolny, aby urozmaicić maluchom czas słowem czytanym.

 

     9 października 2020 r . w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” klasy I. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne w programie artystycznym przygotowanym przez wychowawczynię panią Ewę Bielińską.
Po części artystycznej w podniosłej atmosferze „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali:

Dzień Edukacji Narodowej w Nakomiadach    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców złożyła życzenia Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. A uczniowie przygotowali wspaniały program artystyczny.

 

OBEJRZYJ ŻYCZENIA I PROGRAM ARTYSTYCZNY