14 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyły się warsztaty profilaktyczne „Złość i gniew, czyli jak radzić sobie z emocjami” . Realizatorem zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klas I-III było Centrum Profilaktyki Uzależnień EKSPERT z Krakowa.
Celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie najmłodszych ze zjawiskiem agresji w życiu codziennym, uświadomienie im różnić między złością, agresją i przemocą oraz zapoznanie z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych.
Aktywna i treściwa forma zajęć przeprowadzona przez wyspecjalizowanego trenera- panią Agnieszkę Sawkę pomogły uczniom w rozwoju umiejętności samoregulacji emocjonalnej.

      20 maja uczniowie klas 0-IV Szkoły Podstawowej w Nakomiadach odwiedzili kino „Gwiazda” w Kętrzynie, gdzie mieli okazję obejrzeć niezwykły występ teatralny zatytułowany „Śnieżka”. Aktorzy z Katolickiego Teatru Edukacji przenieśli dzieci w niezwykły świat bajki braci Grimm.

Mali widzowie z zapartym tchem śledzili historię głównej bohaterki – młodej królewny. W przedstawieniu wykorzystano wiele efektów specjalnych, oryginalną scenografię, barwne stroje, co znacznie podniosło atrakcyjność przedstawienia, wprowadziło niezwykły nastrój i przyciągnęło uwagę dzieci. Uczniowie byli zachwyceni grą aktorską, po spektaklu chętnie dzielili się swoimi wrażeniami.

      21 maja w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce „Mały Patriota”. W  spotkaniu wzięli udział uczniowie klas III ze szkół podstawowych Gminy Kętrzyn: SP Biedaszki, SP Kruszewiec, SP Wilkowo i SP Nakomiady. Dyrektor szkoły  - Olga Wanago przywitała przybyłych gości: Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn p. Annę Abramowicz; nauczycielki, które poświęciły swój czas na przygotowanie uczniów do patriotycznych zmagań: p. Elwirę Żukowską, p. Jolantę Adamkowicz, p. Ewę Stępkowską oraz szczególnie wyjątkowo -  trzecioklasistów, którzy byli bohaterami tego dnia.

 

      23 maja 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 0-III  z panią Ireną Dziadoń, która przyjechała do nas z Nadleśnictwa Srokowo. Pani leśniczy przedstawiła uczniom pracę leśnika oraz przybliżyła wiedzę o polskich lasach. Zwróciła uwagę na właściwe zachowanie się w lesie podczas spaceru. Przypomniała dzieciom, iż w lesie nie należy:
– hałasować, by nie płoszyć zwierząt,
– wyrzucać śmieci na ściółkę leśną,
– rozniecać ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych,
– zrywać i niszczyć roślin

      Od września ubiegłego roku Gmina Kętrzyn realizuje projektu pt. ,,Z małej szkoły w wielki świat”. Jego celem jest kształtowanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów. We wspomnianym przedsięwzięciu bierze również udział Szkoła Podstawowa w Nakomiadach. Wychowankowie uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych. W projekcie zaplanowano również szereg wycieczek edukacyjnych.
Pierwsza z nich odbyła się w czwartek 23 maja. Uczniowie zwiedzili Muzeum Zamkowe w Malborku. Przewodniczka Teresa Machłajewska-Klewek opowiedziała o historii zakonu krzyżackiego, etapach budowy zespołu zamkowego i jego burzliwych dziejach.