W dniach 5 – 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilkowie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem Cyberprzemocy mówimy NIE!.
Celem działań profilaktycznych było przede wszystkim zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, przekazanie wiedzy na temat jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą przemocy w sieci.
W ramach działań profilaktycznych, pedagog szkolny p. Katarzyna Ścibek, przeprowadziła w każdej klasie zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z cyberprzemocy oraz niewłaściwego korzystania z Internetu (m.in. portali społecznościowych) i innych urządzeń elektronicznych. Podczas zajęć p. pedagog scharakteryzowała zjawisko nękania internetowego lub przez telefon komórkowy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody.

     12 VI 2017r. w Wilkowie odbył się coroczny konkurs pięknego czytania pt:”Litery znam, więc czytam sam”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu było wyłonienie uczniów najpiękniej czytających w poszczególnych klasach. Dzieci z klasy zerowej i pierwszej czytały teksty wcześniej przygotowane. Natomiast dzieci z klasy drugiej i trzeciej musiały zmierzyć się z nowym tekstem. Podczas konkursu zwracano uwagę na poprawność czytania, płynność i odpowiednią intonację. Jury w składzie wychowawcy klas 0 – III zadecydowało, iż pierwsze miejsce zajęli:

     Dziewczęta z klasy piątej Julia Szara, Oliwia Kuberska oraz szóstoklasistka Daria Książek zajęły drużynowo 1 miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej. W finale pokonały sześć aktywnie działających w SKO szkół. Indywidualnie Julia zajęła 1 miejsce (uzyskując 39 punktów na 40 możliwych), Daria drugie, a Oliwia trzecie.
W ciągu godziny uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej, który do łatwych nie należał. Trzeba było między innymi: rozwinąć skróty GPW, KNF; napisać kto w starożytności był pomysłodawcą pieniędzy w formie kawałka metalu; wyjaśnić pojęcia: hossa, deflacja, inwestycje, depozyt itp. Należało napisać nazwiska prezesów NBP i PKO Banku Polskiego oraz wykazać się znajomością walut: Chorwacji, Meksyku, Litwy czy Kanady. Do rozwiązania były też zadania matematyczne oraz pytania ekologiczne.

     Dnia 18.05.2017r. w Zespole Szkół w Wilkowie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, w którym uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-językowe.
Głównym celem konkursu było wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, a także popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży.
W konkursie udział wzięły Szkoły Podstawowe z Kruszewca, Nakomiad oraz Wilkowa a także Szkoły Gimnazjalne z Karolewa i Wilkowa. Konkurs podzielony był na dwie kategorie: kategoria "Solista" i kategoria "Duet" dla klas IV-VI SP oraz dla klas I- III Gimnazjum.

      11 maja dzieci klas 0-III z ZS w Wilkowie wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do Olsztyna. Głównym celem było spotkanie z Szalonym Profesorem. Podczas spotkania pt: Ryzyk – Fizyk dzieci stały się świadkami niesamowitych pokazów z dziedziny chemii i fizyki. Doświadczenia i eksperymenty z udziałem rozmaitych cieczy i substancji poprowadził szalony naukowiec wraz z małymi ochotnikami. Wspólnie zrobiliśmy pastę do zębów dla słonia i doprowadziliśmy do wybuchu pomarańczowego wulkanu. Po zakończonych warsztatach dodatkową atrakcją była zabawa w Krainie Warmisia. Niestraszne były nam ogromne zjeżdżalnie, tunele, dmuchańce czy szybka jazda autkami.