Dnia 08 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyła się wieczornica patriotyczna. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych środowisk spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla naszego narodu.
Dyrektor szkoły Jarosław Charkot powitał przybyłych gości. Byli wśród nich: Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski wraz z małżonką, Inspektor Oświaty Anna Abramowicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Leokadia Kajcińska, radna Nowej Wsi Serafina Biała, radna i sołtys Wilkowa Barbara Bukowska, Przewodnicząca R.R. Anna Tomas. Nad przebiegiem uroczystości czuwały nauczycielki E.Ślązak i D.Wiktorek. Rada Rodziców zaś wsparła organizację uroczystości zakupem kotylionów dla wszystkich przybyłych, a sołectwo wraz z rodzicami przygotowało poczęstunek dla gości.

       Dnia 07 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość została przygotowana przez uczniów naszej szkoły , a nad jej przebiegiem czuwały p. E.Ślązak i p. D.Wiktorek.
Było to widowisko artystyczno-historyczne mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wprowadzeniu pocztu flagowego rozpoczęła się część artystyczna.

 

       Dnia 25 .10.2019r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie wzięła udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Uczniowie klasy VIII pod opieką p. E. Ślązak w ramach akcji zorganizowali zbiórkę wśród społeczności szkolnej na zakup zniczy i kwiatów. Następnie odwiedzili cmentarz parafialny w Wilkowie. Uporządkowali groby, postawili kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II i obeliskiem odsłoniętym w 100 rocznicę odzyskania niepodległości „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy 1918-2018” oraz na opuszczonych i zapomnianych grobach.

      Po raz pierwszy w tym roku szkolnym 30 X dzieci z klas 0-III z SP w Wilkowie wybrały się na wycieczkę. Celem podróży było Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i zaplanowana lekcja z edukacji regionalnej. Dzieci z klas I-III wykazał się wiedzą uczestnicząc w zajęciach na temat „ Co do czego służyło 100 lat temu?” Motywem przewodnim lekcji było życie codzienne naszych przodków i przedmioty jakimi się posługiwali. Natomiast grupa przedszkolna wzięła udział w lekcji pt. „Dawne gry i zabawy”. Dzieci aktywnie bawiąc się, poznały zasady gier i przykłady zabaw naszych babć i dziadków.

 

      Październik to czas kiedy najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej przystępują do ślubowania i pasowania na ucznia. Taka właśnie uroczystość odbyła się 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie. Dzień bardzo uroczysty dla każdego pierwszaka. Tego dnia cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu.
Wszystkich serdecznie powitał dyr. szkoły pan Jarosław Charkot. Na ślubowanie przybyła Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn pani Anna Abramowicz, przewodnicząca Rady Rodziców SP w Wilkowie pani Anna Tomas, sołtys Wilkowa a zarazem radna Gminy Kętrzyn pani Barbara Bukowska oraz rodzice pierwszaków.