Dnia 23 lutego 2018 r. odbyło się I Gminne Spotkanie z Piosenką. Było to Święto Polskiej Piosenki, które odbyło się w Gminie Kętrzyn po raz pierwszy, a organizatorem tego Święta była Szkoła Podstawowa w Wilkowie.
Spotkanie poprowadziły panie: Anna Czubaszek i Jolanta Adamkowicz, która była również autorką muzycznej scenografii. W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół gminy Kętrzyn.
Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie:

 

     13 lutego w tym roku wypadły ostatki, ale chyba żadna miejscowość naszej gminy nie bawiła się tego dnia tak dobrze jak Wilkowo. Wtedy bowiem w Szkole Podstawowej w Wilkowie obchodzono siedemdziesiątą rocznicę otwarcia szkoły. O godzinie 17:00 w sali gimnastycznej zgromadzili się prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowa i okolic, bo przecież prawie każdy chodził tu do szkoły, bądź miał lub ma w niej dzieci.
Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania przez dyrektora najważniejszych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat zanotowanych w kronice szkoły. Następnie dyrektor Jarosław Charkot przywitał zgromadzonych gości: Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Ładosza, radnego Leszka Twarogowskiego, dyrektorów szkół z Gminy Kętrzyn, dyrektora Zespołu Szkół. Centrum Kształcenia Praktycznego Jana Mickewicza, panią Inspektor Oświaty Annę Abramowicz i wszystkich pozostałych gości.


Następnie dzieci zaśpiewały i zatańczyły prezentując swoje niezwykłe umiejętności. Kolejnym punktem tej wspaniałej imprezy było podziękowanie złożone byłym dyrektorów tej placówki, którzy w dużej mierze przyczynili się do rozwoju i tworzenia tradycji szkoły. W tym dniu obecne były panie Helena Charkot i Jolanta Adamkowicz, które oprócz podziękowań otrzymały piękne bukiety kwiatów. Pracownicy byli i obecnie oraz goście obdarowani zostali pamiątkowymi kubkami, długopisami i pierniczkami.


Po uroczystościach oficjalnych rozpoczęła się mniej oficjalna, za to najprzyjemniejsza, część programu, czyli pokaz slajdów z pamiątkowymi zdjęciami (wszyscy szukali siebie i swoich bliskich z dawnych lat), przeglądanie kronik szkolnych (a trochę się ich nazbierało) i filmów sprzed 20 i 25 lat. Wszyscy goście poczęstowali się pamiątkowymi krówkami (cukierkami) z nadrukiem okolicznościowym, bigosem i pierogami. Oczywiście ta uroczystość nie byłaby tak udana gdyby nie zaangażowanie społeczności szkolnej i wiejskiej, gdyż rodzice i sołectwo zajęli się przygotowaniem słodkiego poczęstunku w postaci ciast i napojów. Podziękowanie należy się paniom Barbarze Bukowskiej i Annie Tomas, które pięknie zorganizowały pomoc okazaną przez rodziców i Radę Sołecką.


Należy nadmienić, że przez cały czas gościom przygrywał p. Piotr z Reszla. Tańce i hulanki trwały do 22:30. Wszyscy bawili się wesoło i ustalili, że za pięć lat spotkamy się znów.

 

 

 

     Pierwszy semestr roku szkolnego zakończony. Przyszedł czas na odpoczynek i zabawę.
Uczniowie naszej szkoły pierwszy dzień ferii zimowych spędzili bardzo aktywnie. W ramach programu "Trzymaj formę" odwiedzili miejskie lodowisko w Kętrzynie. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie z łyżwami, inni szlifowali nabyte wcześniej umiejętności kręcąc piruety i urządzając wyścigi.
Po łyżwiarskich wyczynach wszyscy udali się na gorącą herbatę do pizzerii. Swoją łaskawością uczestników imprezy obdarzyła piękna, zimowa aura. Śnieg i lekki mróz wprawiły dzieci i młodzież w dobry humor, a forma fizyczna dodała sił wewnętrznych i pięknych, zdrowych rumieńców.

      Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w dniu 18.01.2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, p. Roberta Żyrkowskiego i p. Artura Żejmo. Funkcjonariusze przypomnieli o bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych. Omówili z uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegali przed ślizganiem się na zamarzniętych jeziorach, stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko dróg. Uczniowie otrzymali wskazówki jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się np. na kuligu. Natomiast dzieci, które pozostają w domach bez opieki osób dorosłych zostały poinformowane o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Policjanci przypomnieli również uczniom o noszeniu odblasków. Powiedzieli także o tym, jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych.

     W ramach "Tygodnia Wojciecha Kętrzyńskiego" zorganizowanego w setną rocznicę jego śmierci, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 19 stycznia odbył się Konkurs Poezji Wojciecha Kętrzyńskiego. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, pod honorowym patronatem Starosty Kętrzyńskiego - Ryszarda Niedziółki.
Konkurs był skierowany do uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a jego celem była popularyzacja poezji Wojciecha Kętrzyńskiego.
Uczennica naszej szkoły, Pola Siemaszko, zaprezentowała jeden z nieznanych utworów poety, poruszając swoją recytacją publiczność oraz jury, które nagrodziło gimnazjalistkę zaszczytnym drugim miejscem.


Jesteśmy dumni z osiągnięcia Poli oraz, że reprezentowała Szkołę Podstawową w Wilkowie na recytatorskiej scenie Powiatu.