Dziewczęta z klasy piątej Julia Szara, Oliwia Kuberska oraz szóstoklasistka Daria Książek zajęły drużynowo 1 miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej. W finale pokonały sześć aktywnie działających w SKO szkół. Indywidualnie Julia zajęła 1 miejsce (uzyskując 39 punktów na 40 możliwych), Daria drugie, a Oliwia trzecie.
W ciągu godziny uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej, który do łatwych nie należał. Trzeba było między innymi: rozwinąć skróty GPW, KNF; napisać kto w starożytności był pomysłodawcą pieniędzy w formie kawałka metalu; wyjaśnić pojęcia: hossa, deflacja, inwestycje, depozyt itp. Należało napisać nazwiska prezesów NBP i PKO Banku Polskiego oraz wykazać się znajomością walut: Chorwacji, Meksyku, Litwy czy Kanady. Do rozwiązania były też zadania matematyczne oraz pytania ekologiczne.


Konkursowi patronował PKO Bank Polski S.A. Więcej wiadomości na blogu SKO naszej szkoły: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/banknot/1-miejsce-w-wojewodzkim-konkursie-wiedzy-ekonomicznej/


Do konkursu uczennice przygotowywała opiekunka SKO.