W dniach 5 – 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilkowie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem Cyberprzemocy mówimy NIE!.
Celem działań profilaktycznych było przede wszystkim zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, przekazanie wiedzy na temat jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą przemocy w sieci.
W ramach działań profilaktycznych, pedagog szkolny p. Katarzyna Ścibek, przeprowadziła w każdej klasie zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z cyberprzemocy oraz niewłaściwego korzystania z Internetu (m.in. portali społecznościowych) i innych urządzeń elektronicznych. Podczas zajęć p. pedagog scharakteryzowała zjawisko nękania internetowego lub przez telefon komórkowy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody.

Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane telefonem komórkowym filmiki, docierają za pośrednictwem sieci w krótkim czasie do wielu osób. Ponadto uczniowie zostali poinformowani o skutkach pochopnego udostępniania w Internecie swoich danych osobowych. Zwrócono także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do ludzi poznanych w sieci.


Podsumowaniem Szkolnych Dni Profilaktyki był apel profilaktyczny zorganizowany przez p. Ewelinę Drabarz i p. Katarzynę Ścibek.
Podczas apelu uczniowie klasy II gimnazjum wystąpili w przedstawieniu artystycznym Cyberprzemocy mówimy NIE!, które zawierało treści profilaktyczne.
Następnie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, p. Monika Danielak i p. Robert Żyrkowski, omówili problem cyberprzemocy w aspekcie odpowiedzialności karnej, sposoby postępowania wobec osób, które dopuszczają się przemocy wobec innych w sieci bądź przez inne urządzenia elektroniczne. Ponadto funkcjonariusze policji przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.


Szkolny apel uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo, pod opieką artystyczną p. Katarzyny Rejent, nauczycielki wychowania fizycznego w ZSCKR w Karolewie.
Temat cyberprzemocy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uważamy, że podjęte działania profilaktyczne w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości dzieci i młodzieży w aspekcie bezpiecznego korzystania z Internetu i innych urządzeń elektronicznych.