22 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dla uczniów klas I - III oraz oddziału przedszkolnego z zakresu komunikacji drogowej. Spotkanie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.
Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drogach.
Zaproszeni goście omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Po rozmowie z dziećmi na temat zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze uczniowie w sposób praktyczny przypomnieli sobie te zasady. Poprzez zabawę uczniowie mieli możliwość bycia pieszym, jak też kierowcą pojazdu.

 

Utrwalili sobie zasady przechodzenia przez jezdnię, umiejętność rozpoznawania ważnych znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz pojęć związanych z ruchem drogowym. Poszerzyli wiedzę na temat zachowania się pojazdów na drodze. Uczniowie ćwiczyli spostrzegawczość, wrażliwość i czujność, a przy tym świetnie się bawili. Aktywnie uczestniczyli w tych praktycznych i bardzo ciekawych zajęciach . Z dużym zainteresowaniem słuchali, oglądali oraz zadawali pytania zaproszonym gościom.


Spotkanie z funkcjonariuszami policji było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.