Dnia 27 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Z tej okazji uczniowie wraz z wychowawcą panią Katarzyną Nawrocką przygotowali program artystyczny . Każde z dzieci miało okazję do recytacji wiersza nie tylko przed bracią uczniowską, ale również przed rodzicami. Następnie pan dyrektor szkoły Jarosław Charkot pasował każdego pierwszaka na prawowitego ucznia SP w Wilkowie. Nowo pasowani uczniowie zostali przyjęci również do Szkolnej Kasy Oszczędności. Tradycyjnie na koniec uroczystości pierwszaków obdarowała upominkami klasa II oraz Rada Rodziców. Zapewne był to jeden z ważniejszych dni w roku dla całej społeczności szkolnej.