Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w dniu 18.01.2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, p. Roberta Żyrkowskiego i p. Artura Żejmo. Funkcjonariusze przypomnieli o bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych. Omówili z uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegali przed ślizganiem się na zamarzniętych jeziorach, stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko dróg. Uczniowie otrzymali wskazówki jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się np. na kuligu. Natomiast dzieci, które pozostają w domach bez opieki osób dorosłych zostały poinformowane o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Policjanci przypomnieli również uczniom o noszeniu odblasków. Powiedzieli także o tym, jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych.


Niezwykle istotne jest stałe uświadamianie dzieciom i młodzieży, że brawurowa jazda na nartach i łyżwach, korzystanie z lodowisk na zmarzniętych zbiornikach wodnych, poruszanie się po poboczach ruchliwych dróg bez należytego oznaczenia się odblaskami lub światłem, niesie ze sobą ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Większość tragicznych wypadków jest następstwem lekkomyślności i lekceważenia niebezpieczeństwa. Ważne jest, aby dzieci wiedziały jak należy się zachować w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, znały numery telefonów alarmowych i sposób powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.


Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali od funkcjonariuszy odblaski.
Mamy nadzieję, że informacje i udzielone przestrogi dotyczące bezpieczeństwa, pozwolą wszystkim uczniom w dobrym zdrowiu powrócić po feriach do szkoły.