Dnia 23 lutego 2018 r. odbyło się I Gminne Spotkanie z Piosenką. Było to Święto Polskiej Piosenki, które odbyło się w Gminie Kętrzyn po raz pierwszy, a organizatorem tego Święta była Szkoła Podstawowa w Wilkowie.
Spotkanie poprowadziły panie: Anna Czubaszek i Jolanta Adamkowicz, która była również autorką muzycznej scenografii. W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół gminy Kętrzyn.
Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie:

 


* Przewodnicząca - Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn pani Anna Abramowicz
* nauczycielki szkół gminy Kętrzyn:


- p. Tamara Furka z SP Kruszewiec
- p. Grażyna Łempicka z SP Nakomiady
- p. Lilla Duczek z SP Biedaszki
- p. Ewa Bałdyga z SP Wilkowo

Wykonawcy byli oceniani w 4 kategoriach, a jurorzy brali pod uwagę: dobór repertuaru, znajomość tekstu oraz poprawność wykonania utworu.
Wszyscy uczestnicy wykazali się swoimi muzycznymi umiejętnościami. Po burzliwych naradach przy słodkim poczęstunku jurorzy wyłonili zwycięzców poszczególnych kategorii:

* klasy 0 - III
- Wiktoria Ulążka, SP Biedaszki, piosenka „Śpiewaj”

* Klasy I - VI
- Julia Soliwoda, SP Kruszewiec, piosenka „Laleczka z saskiej porcelany”

* klasa VII i gimnazjum
- Joanna Gradowicz, SP Kruszewiec, piosenka „Podpalimy świat”

* Zespoły
- „Kolorowe nastolatki” w składzie: Martyna Wysocka, Kornelia Zapałowska, Alicja Boczulak z SP Biedaszki, piosenka „Kolory”

Konkurs pokazał piękno i różnorodność polskich piosenek. Został on przygotowany przez zespół edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie w składzie:
p. Katarzyna Nawrocka, p. Jolanta Adamkowicz, p. Anna Czubaszek, p. Anna Dyczkowska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i jurorom za mile spędzone chwile.


Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na II Gminne Spotkanie z Piosenką.