W dniu 31.06.2019 r. odbyły się w naszej szkole „Warsztaty Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” dla uczniów klasy VIII i III gimnazjum. Celem zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Warsztaty poprowadził żołnierz Wojskowej Straży Pożarnej z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej st. kpr. Michał Marcinkowski.
Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania i urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazach głowy i kręgosłupa.


Uczniowie ćwiczyli pod opieką pedagoga szkolnego i strażaka: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).


Młodzież z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyła w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.