W listopadzie obchodzony jest Dzień Jeża. Uczniowie klasy III SP w Wilkowie trzy dni spędzili nad poznaniem tych przesympatycznych ssaków. Po zebraniu wielu informacji dzieci stworzyły plakat na którym wpisały najważniejsze wiadomości. Grupy pracowały nad pytaniem: Gdzie mieszka jeż? Czym się żywi? Co robi w ciągu roku? Co zagraża jeżom? W ten sposób obalono mit mówiący o tym, że jeż lubi jeść jabłka czy pić krowie mleko. Otóż nie! On woli zjeść między innymi robaczki i inne owady. Dzieci dowiedziały się również jak chronić jeże poprzez uważne koszenie trawników, zakrywanie studzienek, nie wypuszczanie psów bez smyczy. Jeżami, które znajdziemy ranne powinni zaopiekować się weterynarze. I pamiętajmy : jeż jest zwierzęciem dzikim i nie zabierajmy go do domu!

       Dnia 08 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyła się wieczornica patriotyczna. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych środowisk spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla naszego narodu.
Dyrektor szkoły Jarosław Charkot powitał przybyłych gości. Byli wśród nich: Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski wraz z małżonką, Inspektor Oświaty Anna Abramowicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Leokadia Kajcińska, radna Nowej Wsi Serafina Biała, radna i sołtys Wilkowa Barbara Bukowska, Przewodnicząca R.R. Anna Tomas. Nad przebiegiem uroczystości czuwały nauczycielki E.Ślązak i D.Wiktorek. Rada Rodziców zaś wsparła organizację uroczystości zakupem kotylionów dla wszystkich przybyłych, a sołectwo wraz z rodzicami przygotowało poczęstunek dla gości.

       Dnia 07 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość została przygotowana przez uczniów naszej szkoły , a nad jej przebiegiem czuwały p. E.Ślązak i p. D.Wiktorek.
Było to widowisko artystyczno-historyczne mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wprowadzeniu pocztu flagowego rozpoczęła się część artystyczna.

 

       Dnia 25 .10.2019r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie wzięła udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Uczniowie klasy VIII pod opieką p. E. Ślązak w ramach akcji zorganizowali zbiórkę wśród społeczności szkolnej na zakup zniczy i kwiatów. Następnie odwiedzili cmentarz parafialny w Wilkowie. Uporządkowali groby, postawili kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II i obeliskiem odsłoniętym w 100 rocznicę odzyskania niepodległości „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy 1918-2018” oraz na opuszczonych i zapomnianych grobach.

      Po raz pierwszy w tym roku szkolnym 30 X dzieci z klas 0-III z SP w Wilkowie wybrały się na wycieczkę. Celem podróży było Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i zaplanowana lekcja z edukacji regionalnej. Dzieci z klas I-III wykazał się wiedzą uczestnicząc w zajęciach na temat „ Co do czego służyło 100 lat temu?” Motywem przewodnim lekcji było życie codzienne naszych przodków i przedmioty jakimi się posługiwali. Natomiast grupa przedszkolna wzięła udział w lekcji pt. „Dawne gry i zabawy”. Dzieci aktywnie bawiąc się, poznały zasady gier i przykłady zabaw naszych babć i dziadków.