13 marca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz Skarbnik Gminy Kętrzyn Krystyna Kalisz podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Gustawa Marka Brzezina i Wicemarszałka Sylwię Jaskulską, umowę na przebudowę drogi gminnej w Czernikach. Umowa przewiduje realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 126023 w miejscowości Czerniki, Gmina Kętrzyn" w ramach projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją wynosi 852 390,27 zł, a wartość dofinansowania to 525 358,00 zł.