Dnia 09.07.2016 roku w Biedaszkach Małych odbył się festyn rodzinny pod hasłem „SPORTOWA RODZINA- TO SUPER DRUŻYNA”. Głównym celem przedsięwzięcia było otwarcie nowego placu zabaw. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Kętrzyn- Pan Paweł Bobrowski z rodziną, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Lokator" w Biedaszkach Małych Pan Marian Olechnowicz, radna sołectwa Biedaszki- Pani Teresa Juchniewicz, sołtys sołectwa Biedaszki- Pani Bożena Ciborska, Koordynator Klubu Integracji Społecznej w Kętrzynie-Pani Ewa Falkowska, opiekunki świetlic w Biedaszkach Małych i Smokowa- Pani Iwona Lubelska i Pani Monika Czyż oraz mieszkańcy sołectwa.


Dzieci wspólnie z rodzicami bardzo czekały na modernizację placu zabaw, a festyn rodzinny był wspaniałą okazją do jego otwarcia. W miejscu starego placu zabaw (wybudowanego w 2008 roku ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich) pojawiły się nowe zabawki: karuzela, podwójna huśtawka wahadłowa, zestaw sprężynowy oraz podwójna huśtawka typu „Ważka”. Całość inwestycji została pokryta ze środków pieniężnych budżetu gminy, przeznaczanych na poszczególne sołectwa.


Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali najmłodsi i użytkownicy placu zabaw, Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski oraz Radna Gminy Kętrzyn Pani Renata Olechnowicz.
Konkursy były wspaniałą okazją do pogłębiania relacji rodzinnych, poprzez zachęcenie rodziców i opiekunów do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, jak i również umacniania więzi społeczno- kulturowej pomiędzy mieszkańcami.


Dzięki wspólnej zabawie, takie hasła jak radość, śmiech i dobry nastrój były nieodłączną częścią festynu.
Wielką atrakcją cieszył się radiowóz policyjny i wóz strażacki. Przedstawiciele policji i straży pożarnej cierpliwie odpowiadali na każde zadane pytanie, zarówno ze strony dorosłych jak i dzieci.
Organizatorzy zadbali o atrakcyjne konkurencje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców sołectwa. Były to m.in. konkurs przygotowany przez straż pożarną, skakanie w workach, bieg z przeszkodami, przeciąganie liny, taniec z gwiazdami dla najmłodszych, rzucanie do celu, slalom w alko goglach, budowanie wieży z chrupek, zabawy z hula- hopem i chustą animacyjną.
Wszyscy uczestnicy niezależnie od zajętego miejsca, otrzymali upominki w postaci słodyczy.
Jak zawsze, nie zabrakło poczęstunku. Na tę okazję został zakupiony duży grill, na którym upieczono pyszne kiełbaski i inne grillowe przysmaki. Wspólny posiłek był doskonałą okazją do rozmowy o kolejnych planowanych przedsięwzięciach związanych z rozwojem naszej wsi i sołectwa.
Życzę wszystkim aby nowy plac zabaw służył jak najdłużej i dostarczał wielu niezapomnianych chwil każdego dnia. Niech będzie miejscem, gdzie rodziny będą mogły spędzać miło, ciekawie i bezpiecznie wolny czas.

 


W imieniu mieszkańców i swoim składam ogromne podziękowania za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną podczas realizacji przedsięwzięcia:


- Wójtowi Gminy Kętrzyn Panu Pawłowi Bobrowskiemu
- Przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie
- Przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie
- Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Lokator" w Biedaszkach Małych Panu Marianowi Olechnowicz
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Jadwidze Nowińskiej
- Koordynatorowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panu Krzysztofowi Plewnia
- Radnej Gminy Kętrzyn Pani Teresie Juchniewicz
- właścicielom sklepu spożywczego w Biedaszkach Małych Pani Jolancie i Jackowi Soliwoda
- opiekunkom świetlic Pani Iwonie Lubelskiej i Pani Monice Czyż
- mieszkańcom Biedaszek Małych oraz naszej niezastąpionej młodzieży i dzieciom.


Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli, możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.