Dnia 13.08.2016 roku o godzinie 18.00 we wsi Kotkowo odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej, prowadzącej przez miejscowość Kotkowo. Na uroczyste przecięcie wstęgi przybyli: Wójt Gminy Kętrzyn pan Paweł Bobrowski wraz z rodziną, mieszkańcy Kotkowa i Linkowa, pani Radna Beata Bohdanowicz, Sołtys Zofia Kuriata i Rada Sołecka.
Po dokonanym przecięciu wstęgi odbyło się przejście nową drogą do miejsca gdzie znajduje się nowe boisko do piłki nożnej. Wstęga boiska została przecięta przez trzech zawodników z drużyn: Filipówki, Kotkowa i Linkowa.

Przed rozegraniem meczu drużynom zostały wręczone przez panią Radną i panią Sołtys piłki do gry, ufundowane przez Wójta Gminy Kętrzyn. Następnie rozegrane zostały mecze między wioskami, z których najlepszą okazała się drużyna z Kotkowa. Po meczu każdy z przybyłych mieszkańców i gości mógł poczęstować się przysmakami z grilla, które częściowo zakupiło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołectwa Linkowo " FI-KO-LI ". Były także ciasta i sałatki przygotowane przez mieszkanki wsi, za co bardzo dziękujemy. Do końca uroczystości wszyscy bawili się przy muzyce.


Pani Radna oraz pani Sołtys serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym za przygotowanie uroczystości i włożoną pracę.