Ogromne podziękowania dla Panów Krzysztofa Kochno i Jana Jurewicz za wykonanie stelażu wieńca dożynkowego oraz Panu Kamilowi Giers za podarowane zboże.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pań: Bogusławy Jurewicz, Anny Strankowskiej, Katarzyny Kochno, Anny Jurewicz i Joanny Moszczyńskiej, które w pełnym zaangażowaniu uplotły przepiękny wieniec dożynkowy.
Dziękuję również Panom Rafałowi Strankowskiemu i Piotrowi Rodak za wszelką pomoc okazaną podczas przygotowań do dożynek.

 

 


Wyrazy podziękowania wszystkim Paniom, które upiekły ciasta na stoisko dożynkowe oraz Prezesowi GPK w Karolewie Panu Andrzejowi Szczurko za udostępnienie samochodu do przewozu wieńca dożynkowego.

 


Dziękuję za wielki trud, za dobrą pracę, poświęcenie wielu wolnych wieczorów i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów.