Fascynujący świat nauki otworzył swoje podwoje dla 45 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Biedaszkach, uczestników projektu „Z małej szkoły w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020.
W pięcioosobowych zespołach uczniowie eksperymentują, prowadzą badania oraz zgłębiają tajniki wiedzy na zajęciach kół zainteresowań oraz wyrównujących: matematyczno- fizycznych, przyrodniczych, biologiczno- chemicznych, języka angielskiego oraz informatycznych . Nauczyciele zaangażowani w projekt( Romualda Murawska, Bożena Kołodziej, Aleksandra Jurach, Piotr Kacprzycki, Jolanta Czarnecka) odbyli szereg szkoleń i warsztatów przygotowujących do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi z zastosowaniem eksperymentów i projektów.


Od początku stycznia odbyły się 84 godziny zajęć matematyczno- fizycznych, 26 godz. zajęć biologiczno- chemicznych, 26 godz.- języka angielskiego, 12 godz.- przyrodniczych i 12 godzin Twórczo, kreatywnie i innowacyjnie.
W ramach projektu doposażono szkołę w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pracownia matematyczno- fizyczna wzbogaciła się w teleskop, mierniki cyfrowe, siłomierze, maszynę elektrostatyczną, wagi laboratoryjne, odzież ochronną, kolekcję brył, poziomicę laserową oraz zestawy do badania magnetyzmu i elektryczności. Pracownia przyrodniczo-geograficzna zyskała lornetki, kompasy, stację pogody, szkolne zestawy do badania wody, gleby i powietrza, a pracownia biologiczno- chemiczna- długo oczekiwany duży zestaw odczynników i szkła laboratoryjnego, mikroskopy, wielki zestaw preparatów mikroskopowych oraz zestawy do badania bezkręgowców i ptaków.


Młodzi badacze prowadzą regularne eksperymenty fizyczne, chemiczne i przyrodnicze zyskując wiedzę i doświadczenie wykraczające poza podstawę programową. Potrafią stawiać hipotezy
i szukać rozwiązań wykorzystując technologię informacyjno- komunikacyjną oraz doskonaląc współpracę w zespole..Na zajęciach „Twórczo, kreatywnie i innowacyjnie” uczą się programowania robotów i ich montażu, instalacji i wykorzystywania programów komputerowych oraz montażu obwodów elektrycznych.


Podczas zajęć językowych poznają geografię, tradycję, historię i zabytki Wielkiej Brytanii oraz prowadzą konwersację w języku Szekspira.
Wspaniałą atrakcją będą wycieczki edukacyjne, z których pierwsza odbędzie się już 23 maja na trasie Malbork- Kanał Elbląski.