Dnia 03.08.2018r w SŁawkowie odbył się festiwal kolorów. Mieszkańcy Sołectwa Sławkowo mieli okazję obsypać się kolorowymi proszkami Holly w trakcie koncertu zespołu Wspomnienie. Wszyscy bawiliśmy się świetnie, co z resztą widać na zdjęciach. Poza wystrzalami kolorowych proszków dzieci mogły skorzystać z darmowej waty cukrowej,dmuchanych zamków,kiełbasek z grila. Podczas festynu można było zakupić ciasta. Jedna z atrakcji była loteria fantowa, w której główną nagrodą była rodzinna wycieczka do westernowego miasteczka "Mrongoville" w Mrągowie. Dzięki zaangażowaniu OSP w Karolewie dzieci mogły bawić się balonami z wodą. Dziękuję sponsorom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

 

      Dnia 28.07.18 w Filipówce odbył się festyn sportowo-rozrywkowy.
Młodzież rozegrała mecz siatkówki plażowej. Atrakcją dla dzieci były przygotowane zabawy i konkursy z drobnymi upominkami oraz wata cukrowa. Mieszkańcy przynieśli smaczne potrawy, którymi częstowali się wzajemnie. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy sołtysowi Karolowi Rodakowi za zorganizowanie festynu, a także sołectwu Biedaszki za użyczenie urządzenia do waty cukrowej.

 

      21 lipca 2018r. w Nowej Wsi Kętrzyńskiej zorganizowano II Festyn Rodzinny. Jego pomysłodawcą był sołtys Mirosław Janowicz wraz z Radą Sołecką, ale w organizację zabawy włączyło się również wielu mieszkańców Sołectwa.

W pierwszej godzinie festynu odbyły się rozgrywki sportowe, a mianowicie turniej piłki plażowej. Udział w nim wzięło 6 drużyn dwuosobowych. Rywalizacja była zacięta. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone gromkimi brawami i obdarowani nagrodami.
O godzinie 18 odbyło się oficjalne otwarcie festynu, przywitanie przybyłych gości oraz rozpoczęły się liczne zabawy z Panią animator Moniką. Chętnych do różnorodnych zabaw, konkursów nie brakło, co widać na załączonych zdjęciach. Nasi milusińscy otrzymali drobne nagrody za wygrane konkurencje zakupione z funduszu sołeckiego. Atrakcji na festynie nie brakowało była wata cukrowa, malowanie buziek, malowanie przestrzenne pejzaży na folii, trampolina, dmuchańce, stoiska sprzedażowe, ognisko, karaoke, pokazy tańca: breakdance, zumby, pokaz tańca z ogniem oraz kącik malucha. Po igraszkach dziecięcych już w rozbawionym nastroju nadszedł czas na zabawy i konkursy dla dorosłych, w rytm muzyki puszczanej przez DJ’a Michała. Humory dopisywał więc we wspaniałym nastroju bawiono się przy karaoke oraz ognisku do 2.30 w nocy.

     26 lipca 2018 r. zostały zawarte umowy, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu na realizację zadań pn:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo”;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. Nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do Nr 1608N dz. nr 28”;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kaskajmy, na działce Nr ½”;
- „Remont drogi gminnej na działce Nr 62/1 w miejscowości Jurki, Gmina Kętrzyn, droga Nr 126017N”
- „Przebudowa drogi na działce Nr 92 w miejscowości Muławki, Gmina Kętrzyn”.

       16 lipca 2018r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wilkowo i Łazdoje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591, działki 41 i 42, obręb Wilkowo, Gmina Kętrzyn”. Inwestycja będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostródzie. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Skarbnik Gminy - Krystyna Kalisz.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który przekazał materiały budowlane na realizację powyższego zadania, tj.: kostkę brukową betonową, krawężniki drogowe betonowe oraz obrzeża betonowe chodnikowe.

     W dniu dzisiejszym 09.07.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Gminą Kętrzyn a Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach inicjatywy „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” o dofinansowanie zadania pn.: Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w Miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska”. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska–Zyśk oraz Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu, ze strony Gminy dokumenty podpisali Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Kętrzyńska Mirosław Janowicz.

      W dniu 3 lipca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz inspektor ds. księgowości budżetowej Małgorzata Paskudzka podpisali z wojewodą Arturem Chojeckim umowę w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Umowa dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki – Karolewo”.