Z końcem lipca świetlica wiejska w Nowej Wsi Kętrzyńskiej nawiązała współpracę z Fundacją dla dzieci i młodzieży "Kółko Graniaste”. Dnia 21 lipca otrzymaliśmy 4 zestawy komputerów wraz z darmowym Internetem za co serdecznie dziękujemy. W najbliższym czasie rozpoczniemy projekt „Okno na świat”.

 

 

       Dnia 09.07.2016 roku w Biedaszkach Małych odbył się festyn rodzinny pod hasłem „SPORTOWA RODZINA- TO SUPER DRUŻYNA”. Głównym celem przedsięwzięcia było otwarcie nowego placu zabaw. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Kętrzyn- Pan Paweł Bobrowski z rodziną, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Lokator" w Biedaszkach Małych Pan Marian Olechnowicz, radna sołectwa Biedaszki- Pani Teresa Juchniewicz, sołtys sołectwa Biedaszki- Pani Bożena Ciborska, Koordynator Klubu Integracji Społecznej w Kętrzynie-Pani Ewa Falkowska, opiekunki świetlic w Biedaszkach Małych i Smokowa- Pani Iwona Lubelska i Pani Monika Czyż oraz mieszkańcy sołectwa.

     18.06.2016 roku w Sołectwie Linkowo został zorganizowany festyn "LINKOWIADA". Organizatorami było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Linkowo pod nazwą "FI-KO-LI" oraz Pani Radna Beata Bohdanowicz, sołtys Zofia Kuriata i Karol Rodak. Sponsorami festynu była Gmina Kętrzyn, koordynator ds. RPA Pan Krzysztof Plewnia i wkład własny Stowarzyszenia "FI-KO-LI".
Na festyn przybyło ok. 100 osób, w tym 30 dzieci. Głównym gościem był Wójt Gminy Ketrzyn Pan Paweł Bobrowski wraz z małżonką oraz radni Gminy Kętrzyn: Pani M. Juchniewicz, R. Olechnowicz oraz A. Roszig z zespołem " Mazurska Kosaczewina ", sołtysi, a także grupa Młodych Ogników z Pożarek.

     Śmiech, radość, podekscytowanie to, to co mogli doświadczyć dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Dnia 5 czerwca 2016r w Wopławkach odbył się festyn rodzinny na który licznie przybyły całe rodziny. Na początek dzieci przygotowały wiersze i życzenia dla mamy i taty z okazji ich święta oraz zaśpiewały piosenki. Po występach, grupa animatorów bawiła się z dziećmi, które z chęcią brały udział w różnych konkurencjach. Został także przygotowany słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Paweł Bobrowski oraz wicestarosta Michał Krasiński. Festyn zakończył się wspólną biesiadą przy ognisku.

      W sobotę 14 maja i 4 czerwca, w ramach realizacji projektu „Profilaktyka Twoją szansą – wygraj z rakiem”, finansowanego przez Wójta Gminy Kętrzyn - Kętrzyńskie Amazonki zorganizowały spotkania z mieszkańcami miejscowości Koczarki i Pożarki nt. profilaktyki chorób nowotworowych, szczególnie raka piersi, kładąc nacisk na badania profilaktyczne i zachęcając do wykonywania tych badań nie tylko na specjalne zaproszenia ale i samemu.
Prelekcje zostały przyjęte z ogromnym zainteresowaniem a nauka samobadania piersi i szukanie w nich guzków to ogromne wrażenie na uczestniczkach. Podczas spotkania padło wiele pytań. Uczestniczyło w nim również kilku mężczyzn.. W Pożarkach na spotkanie przybyły pary małżeńskie i tu podczas spotkania panowała prawie rodzinna atmosfera.

      Jako Sołtys Sołectwa Muławki składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój wolny czas i stworzyli postacie z bajek a tym samym upiększyli teren placu zabaw w naszej miejscowości.
Dziękuję za aktywny udział oraz ofiarowaną pomoc rzeczową. Szczególne podziękowania należą się osobom, które wielokrotnie już wnosiły swój wkład w działalność społeczną w naszej wsi, są one „podporą” w mojej działalności.
Wierzę, że nigdy nie zabraknie Państwu siły i zapału do wspólnego działania i liczę na dalszą współpracę, abyśmy mogli stanowić silną, zgraną społeczność.

     Dnia 27 kwietnia 2016 roku w miejscowości Cegielnia o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste poświęcenie nowo powstałego krzyża. Przed poświęceniem krzyża o godz. 17.00 w kościele w Karolewie odbyła się msza w intencji mieszkańców miejscowości Cegielnia. Krzyż został poświęcony przez proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie księdza kan. dr Kazimierza Żuchowskiego. Teren wokół krzyża został uporządkowany, posadzono bukszpany, ustawiono donice z kwiatami, a dojście do krzyża wyłożono kamieniami polnymi.