Gmina wiejska Kętrzyn zajęła w tym rankingu 725 miejsce - 89 027 496,14 zł (wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) stan na dzień 30 VI 2015. Gmina Miejska Kętrzyn zajęła 816 miejsce - 76 682 798,06 zł (wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) stan na dzień 30 VI 2015

Więcej informacji na stronie:

http://kurier.pap.pl/depesza/159874/Fundusze-UE-poplynely-glownie-do-duzych-miast--Zobacz-ile-trafilo-do-twojej-gminy

     W dniach 22 i 23 października w Gminie Kętrzyn i rosyjskim Rejonie Oziersk odbyły się Dni Partnerskie Sportu. Rozgrywki sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych trwały dwa dni. Gospodarzem pierwszego dnia była Gmina Kętrzyn i sportowe zmagania trwały przez cały dzień w Sali sportowej w Wilkowie. Wieczorem zawodnicy przenieśli się do Rosji i w piątek Oziersk był gospodarzem drugiego dnia sportowych rozgrywek.
22 października w czwartek uroczystego otwarcia Dni Partnerskich Sportu dokonali Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i Starosta Rejonu Oziersk Andrej Kutiepow.Międzynarodowe rozgrywki odbyły się w ramach Projektu ,,Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym’’.

     W miesiącach sierpień-październik br. w Nowej Wsi Kętrzyńskiej odbyła się inicjatywa społeczna, podczas której posprzątano teren wokół stawu, zdjęto stare ogrodzenie, jak również usunięto butelki i śmieci pływające po stawie i nadmierną roślinność.
Dotychczas brzegi były zarośnięte krzakami i gęstą trawą. Postanowiliśmy to zmienić. Każdy przyniósł swoje narzędzia. Kolejnym krokiem było oczyszczenie samego stawu za pomocą brony. Była ona przeciągana kilkakrotnie, stąd różnego rodzaju zielska wyciągnięto całą przyczepę. Trafiło ono na wysypisko śmieci. Następnie wynajęto firmę, która za pomocą koparki pogłębiła i oczyściła brzegi stawu. Na początku października zabraliśmy się za grodzenie stawu. Zakupiono nowe słupki oraz siatkę.

       Od maja mieszkańcy Sołectwa Muławki brali czynny udział w Akcji „Drzewko za makulaturę”. Zebraliśmy 660 kilogramów makulatury, w zamian otrzymaliśmy 44 sztuki sadzonek krzewów ozdobnych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu krzewy upiększyły teren placu zabaw. Ta inicjatywa uświadomiła nam jak wiele można zrobić dla środowiska naturalnego poprzez segregację odpadów.


Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zbiórki surowców wtórnych oraz poświęciły swój wolny czas, aby zmienić wygląd naszej miejscowości, serdecznie dziękuję.

     30 czerwca 2015 roku Gmina Kętrzyn zakończyła realizację projektu pn.: „Przedszkole przyszłości”. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.) Celem projektu było podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych (Kruszewiec, Biedaszki, Nakomiady i Wilkowo) w gminie Kętrzyn poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

      ZAKOŃCZYŁ się okres wdrażania projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, którego beneficjentem była Gmina Kętrzyn a partnerem projektu był Okręg Miejski Oziersk.. Celem projektu była poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany był przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy pragnęły podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

      1 sierpnia 2015 roku w Pożarkach odbyło się Spotkanie Przy Grillu, które miało na celu integrację środowiska lokalnego oraz podsumowanie projektu „Wspólne dobro łączy pokolenia”.
Podczas imprezy odbyło się uroczyste otwarcie wiaty, turniej w siatkówkę plażową, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz inne atrakcje.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:Tomasz Rutkowski – Radny Gminy Kętrzyn, Henryka Żygota – opiekun świetlicy Dziupla, Piotr Pędzich – mieszkaniec wsi Pożarki. Tym symbolicznym działaniem zostało otwarte miejsce spotkań mieszkańców. Przy wiacie jest miejsce na ognisko, grill, stojak na rowery. Także turyści mogą odpocząć przed dalszą podróżą. Wiata została zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego.