Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn odbyło się w dniu 29 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Na podpisanie umów przybyły osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji. Ze strony Gminy dokumenty podpisywał Pan Paweł Bobrowski– Wójt Gminy Kętrzyn . Organizacje otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonań zadań publicznych, ujętych w Programie Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

      W związku z przystąpieniem do opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu kętrzyńskiego funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie spotkali się z sołtysami, radnymi, dyrektorami szkół, pedagogami i przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych na konsultacjach społecznych, które odbyły się dnia 17.02.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz. Ze strony Policji konsultacje przeprowadził mł. insp. mgr inż. Dariusz Ślęzak, pełniący obecnie obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, sierż. szt. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz podinsp. Marcin Piechota, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

     Gmina wiejska Kętrzyn zajęła w tym rankingu 725 miejsce - 89 027 496,14 zł (wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) stan na dzień 30 VI 2015. Gmina Miejska Kętrzyn zajęła 816 miejsce - 76 682 798,06 zł (wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) stan na dzień 30 VI 2015

Więcej informacji na stronie:

http://kurier.pap.pl/depesza/159874/Fundusze-UE-poplynely-glownie-do-duzych-miast--Zobacz-ile-trafilo-do-twojej-gminy

     W dniach 22 i 23 października w Gminie Kętrzyn i rosyjskim Rejonie Oziersk odbyły się Dni Partnerskie Sportu. Rozgrywki sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych trwały dwa dni. Gospodarzem pierwszego dnia była Gmina Kętrzyn i sportowe zmagania trwały przez cały dzień w Sali sportowej w Wilkowie. Wieczorem zawodnicy przenieśli się do Rosji i w piątek Oziersk był gospodarzem drugiego dnia sportowych rozgrywek.
22 października w czwartek uroczystego otwarcia Dni Partnerskich Sportu dokonali Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i Starosta Rejonu Oziersk Andrej Kutiepow.Międzynarodowe rozgrywki odbyły się w ramach Projektu ,,Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym’’.

     W miesiącach sierpień-październik br. w Nowej Wsi Kętrzyńskiej odbyła się inicjatywa społeczna, podczas której posprzątano teren wokół stawu, zdjęto stare ogrodzenie, jak również usunięto butelki i śmieci pływające po stawie i nadmierną roślinność.
Dotychczas brzegi były zarośnięte krzakami i gęstą trawą. Postanowiliśmy to zmienić. Każdy przyniósł swoje narzędzia. Kolejnym krokiem było oczyszczenie samego stawu za pomocą brony. Była ona przeciągana kilkakrotnie, stąd różnego rodzaju zielska wyciągnięto całą przyczepę. Trafiło ono na wysypisko śmieci. Następnie wynajęto firmę, która za pomocą koparki pogłębiła i oczyściła brzegi stawu. Na początku października zabraliśmy się za grodzenie stawu. Zakupiono nowe słupki oraz siatkę.

       Od maja mieszkańcy Sołectwa Muławki brali czynny udział w Akcji „Drzewko za makulaturę”. Zebraliśmy 660 kilogramów makulatury, w zamian otrzymaliśmy 44 sztuki sadzonek krzewów ozdobnych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu krzewy upiększyły teren placu zabaw. Ta inicjatywa uświadomiła nam jak wiele można zrobić dla środowiska naturalnego poprzez segregację odpadów.


Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zbiórki surowców wtórnych oraz poświęciły swój wolny czas, aby zmienić wygląd naszej miejscowości, serdecznie dziękuję.

     30 czerwca 2015 roku Gmina Kętrzyn zakończyła realizację projektu pn.: „Przedszkole przyszłości”. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.) Celem projektu było podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych (Kruszewiec, Biedaszki, Nakomiady i Wilkowo) w gminie Kętrzyn poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.