ZAKOŃCZYŁ się okres wdrażania projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, którego beneficjentem była Gmina Kętrzyn a partnerem projektu był Okręg Miejski Oziersk.. Celem projektu była poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany był przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy pragnęły podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

      1 sierpnia 2015 roku w Pożarkach odbyło się Spotkanie Przy Grillu, które miało na celu integrację środowiska lokalnego oraz podsumowanie projektu „Wspólne dobro łączy pokolenia”.
Podczas imprezy odbyło się uroczyste otwarcie wiaty, turniej w siatkówkę plażową, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz inne atrakcje.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:Tomasz Rutkowski – Radny Gminy Kętrzyn, Henryka Żygota – opiekun świetlicy Dziupla, Piotr Pędzich – mieszkaniec wsi Pożarki. Tym symbolicznym działaniem zostało otwarte miejsce spotkań mieszkańców. Przy wiacie jest miejsce na ognisko, grill, stojak na rowery. Także turyści mogą odpocząć przed dalszą podróżą. Wiata została zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego.

      W sobotę 11 lipca 2015 roku w Łazdojach odbył się festyn rodzinny.  Imprezę rozpoczął krótki pokazowy mecz piłki nożnej  „Łazdoje- Rydwągi” pod opieką p. dyrektora Jarosława Charkot oraz  p. Rafała Sokołowskiego. Następnie  można było obejrzeć występy artystyczne dzieci kl. II z Zespołu Szkół  w Wilkowie pod opieką p. Jolanty Adamkowicz oraz kl. V pod opieką p. Jolanty Baranowskiej,  a także taniec  naszych małych artystów ze  Świetlicy w Łazdojach. Podczas tegorocznego festynu można było wziąć udział w konkursach prowadzonych przez p. Jolantę Adamkowicz, p. Jolantę Baranowską, p. Ewę Demków oraz p. Natalię Raszkowską, a było w czym wybierać można było skontrolować swą sprawność w rzutach do celu i  rzucie beretem, kto jest szybszy - zabawa z balonem, a także sprawdzić swoje umiejętności tańca  i wziąć udział  w konkursie taniec z workiem, taniec na gazecie lub wziąć udział w animacjach z chustą Klanza.

     „Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka nas. Pierwszy czerwca ! Wstawać czas ! Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla nas dzień. Jasne złote słonko świeci, spoza chmur uśmiecha się”.

Z okazji Dnia Dziecka najlepsze życzenia wszystkim dzieciom złożono podczas imprezy plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Koczarkach. Licznie przybyłe dzieciaki wraz z rodzicami wspólnie bawiły się podczas różnych konkurencji, wesoło mijał czas. Nasza świetliczanka Małgosia nie pozwoliła nikomu na nudy wymyślając przeróżne zabawy. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców oraz prezentów dla dzieci. Na zakończenie imprezy odbyło sie ognisko z kiełbaskami.


Wszystkim dzieciom i rodzicom dziękują organizatorzy: Radna Gminy Kętrzyn Agnieszka Roszig, Sołtys Kazimierz Korzeniewski oraz Rada Sołecka wsi Koczarki.

     W sobotę, 30.05.2015 r. mieszkańcy sołectwa Salpik świętowali wspólnie Dzień Dziecka. Mimo wietrznej i kapryśnej pogody, dzieci mogły odrobinę poszaleć na podwórku. Oczywiście było pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz gry i zabawy. Zwieńczeniem imprezy było wręczenie słodkich paczek. Gościnnie przyjechała do nas Radna Gminy Kętrzyn Agnieszka Roszig, która wspomogła przygotowanie konkurencji dla dzieci. Składamy podziękowanie Pani Sołtys Barbarze Sosnowskiej i Radzie Sołeckiej Salpik za zorganizowanie tej imprezy oraz rodzicom, którzy przygotowali słodkie wypieki.

      W dniu 4 czerwca 2015r. w miejscowości Langanki odbyła się impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka, którą zorganizowali sołtys z Radą Sołecką. W zabawie uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn pan Paweł Bobrowski z żoną i synem. Pan wójt wręczał nagrody w konkursach w których dzieci oraz rodzice chetnie brali udział. W przerwie pomiędzy konkurencjami była zabawa przy muzyce oraz poczestunek słodyczami, napojami i ciasteczkami upieczonymi przez rodziców. Na zakończenie imprezy odbyło sie ognisko z kiełbaskami.

 Na imprezę przybyła również radna Gminy Kętrzyn - pani Agnieszka Roszig, która przywiozła lody dla dzieci.

 

     Sportowe współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk /Rosja/ ma się jak najlepiej! Dotychczas odbywały się mecze Polska – Rosja w piłce nożnej, siatkówce i tenisie stołowym. W ostatnich dniach kwietnia po raz pierwszy odbył się międzynarodowy turniej szachowy i warcabowy. Gospodarzem i organizatorem turnieju była Gmina Kętrzyn. Sędzią głównym rozgrywek był Pan Mirosław Kruklis – opiekun kętrzyńskiego klubu szachowego. Zwycięzcami 3 kategorii zostali Polacy i 1 Rosjanie.