Umowy z gminami na realizację zadań z zakresu modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej zostały dzisiaj (13 marca 2015 roku) podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

     Pieniądze wspomogą budowę oraz remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych gminach regionu. Dzisiaj podpisanych zostało 14 umów w ramach Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej o wartości 5,2 mln zł.

 

     W spotkaniu z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego wzięli udział przedstawiciele gmin: Grunwald, Rychliki, Bartoszyce, Kętrzyn, Olsztynek, Purda, Rozogi, Nowe Miasto Lubawskie, Janowo, Ryn, Bisztynek, Węgorzewo, Banie Mazurskie oraz Lidzbark Warmiński. Umowa zostanie również podpisana z gminą Grodziczno.

źródło: http://warmia.mazury.pl

W ramach projektu “Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Rejonu Oziersk i Gminy Kętrzyn” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Szkoła Podstawowa w Kruszewcu otrzymała nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie do  gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 

Również w ramach tego projektu  przeprowadzone zostało  spotkanie informacyjne pani Małgorzaty Wysockiej  -  eksperta medycznego z Wojewódzkiego Szpitala MSW w Olsztyniez dziećmi naszej szkoły na temat zdrowego trybu życia.

 

 

 

     Choroby nowotworowe to jedne z najgroźniejszych, najbardziej „popularnych i trudno wyleczalnych zachorowań społeczeństwa XX i XXI wieku. Światowe dane statystyczne podają, że rocznie od 450 do 500tysięcy ludzi zachorowuje na raka. Temat walki z tym problemem jest jednym z elementów projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, realizowanego od grudnia 2012 roku do 30 maja 2015 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

 

 

     14 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Podczas spotkania przedstawiciele Banku Zachodniego WBKi Fundacji Banku Zachodniego wręczyli zwycięzcom dyplomy i umowy grantowe. Wśród zwycięzców znalazł się Komitet Wiejski Utworzenia Świetlicy w Pożarkach, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Mazurska Kosaczewina otrzymał grant w wysokości 5 000 złotych na realizację projektu „Wspólne dobro łączy pokolenia”.

 

     Odbiorcami projektu będzie 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży oraz 25 mieszkańców wsi Pożarki. Poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów ogrodniczych i stolarskich powstanie miejsce spotkań mieszkańców z altanką, grillem oraz parkingiem dla rowerów. Zostanie ogrodzony i uzupełniony sadek dostępny dla wszystkich mieszkańców. Głównie korzystają z niego dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy wiejskiej. Warsztaty prowadzone będą przez mieszkańców wsi-wolontariuszy z kwalifikacjami i zamiłowaniem. Na warsztatach ogrodniczych uczestnicy będą sadzili i pielęgnowali drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Natomiast na warsztatach stolarskich powstaną pergole, skrzynie, donice i kosze drewniane, które zostaną rozmieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach wsi. Realizacja projektu przyczyni się do poprawi wizerunku wsi i jakości życia. Zawiążą się więzi rodzinne i sąsiedzkie, nastąpi wymiana doświadczeń miedzy pokoleniami i sąsiadami oraz zwiększenie umiejętności organizacji, pracy w grupie.

      W dniu 7 listopada w Gierłoży odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszy mały projekt. Komisja konkursowa w skład, której wchodzili przedstawiciele wszystkich Rad gminnych naszego obszaru wybrała 3 najlepsze projekty.

   Miejsce I: Stowarzyszenie Kulturalne "Reszelanie"

   Miejsce II: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu "Dolina Gubra"

   Miejsce III: SET Kętrzyn

     Dnia 25 października 2014 r. w miejscowości Kotkowo odbyła się impreza integracyjna w ramach Działania o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie we współpracy z uczestnikami projektu.

W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Kętrzyn - Sławomir Jarosik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie – Jadwiga Nowińska, Radne Gminy Kętrzyn – Beata Bohdanowicz i Renata Olechnowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień, Pracownicy Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kętrzynie – Renata Olechnowicz i Monika Piworowicz, Przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Barcja” – Marta Gembal, Proboszcz Parafii Garbno – ks. Paweł Biaduń, pracownicy Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Kętrzynie, uczestnicy projektu systemowego w ramach Kontraktu Socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej, a przede wszystkim najliczniej mieszkańcy Kotkowa.

     W piątek 22 sierpnia spotkali się najmłodsi mieszkańcy (ze swoimi rodzicami) Windykajm oraz sąsiednich wsi Sławkowo i Nowa Wieś na uroczystym otwarciu placu zabaw. Ten nowy obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców Windykajm, a Gmina Kętrzyn przygotowała wniosek i na dofinansowanie tego zadania ze środków finansowych Unii Europejskiej . Procedura trwała prawie rok ale opłaciło się bo mieszkańcy tej miejscowości otrzymali piękny obiekt wyposażony w sprzęt do zabawy dla dzieci a teren ogrodzony został ładnym drewnianym płotkiem. Uroczyste otwarcia spotkania rozpoczął pan Tadeusz Deptuła – radny Gminy Kętrzyn, który przywitał gości oraz licznie zebranych mieszkańców. Następnie pan Sławomir Jarosik dokonał oficjalnego otwarcia placu zabaw symbolicznie przecinając wstęgę w bramce wejściowej do obiektu.