Przekazanie OSP torby ratownictwa medycznego     19 listopada 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie miało miejsce przekazanie torby ratownictwa przedmedycznego, ufundowanej dla OSP Karolewo przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie.
Torba medyczna stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników, umożliwiające prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. Jest ona wyposażona m.in. w bandaże, opatrunek, worek ambu, nożyczki, koc życia, preparaty do dezynfekcji, hydrożel oraz kołnierze ortopedyczne.

      14 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bałowo, gm. Kętrzyn”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gajewie.


Przebudowa drogi ok 191 m zostanie zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prac budowlanych wchodzi przebudowa odcinka drogi, budowa i przebudowa zjazdów oraz budowa przepustu.


Całkowity koszt zadania to 349 450,49 zł i w całości zostanie pokryty ze środków KOWR-u.

 

Podpisanie umowy na drogę w Windykamach      1 października 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Windykajmy, działka nr 5/14, Gmina Kętrzyn”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn.

Na zdjęciu sprzęt komputerowy do przekazania      Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwił zakup 28 komputerów dla 4 szkół na terenie Gminy Kętrzyn za kwotę 59 999,84 zł.

 W dniu 15 maja 2020 r. Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przekazał Dyrektorom Szkół laptopy i słuchawki z mikrofonem, które jak najszybciej zostaną użyczone dla najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia, a także nauczycielom.

      Dawno, dawno temu... A właściwie nie tak dawno, bo w ubiegłą sobotę 😊 W sali gimnastycznej, czyli w zamku królewskim odbył się bajkowy bal karnawałowy przy udziale Króla, Królówej, postaci ze wszystkich chyba znanych bajek oraz zaproszonych gości, czyli Pani Sołtys Marty Rutkowskiej, Pani Radnej Leokadii Kajcińskiej, Pani Wicedyrektor Anny Pawluczuk, Pani Inspektor oświaty Anny Abramowicz, Pani Dyrektor GOK Marty Szmyd, a także Pana Wójta Pawła Bobrowskiego, którym serdecznie dziękujemy za przybycie 👏👏👏
Zabawa rozpoczęła się nie inaczej, jak bajką. Na scenie zaprezentowały się dzieci z naszego Sołectwa wraz z Gospodyniami "Karolinkami". Mimo ogromnej tremy, bajka została wiernie odtworzona. Był prawdziwy Król i prawdziwa Królowa, była prześliczna Śnieżka i przystojny książę na pięknym rumaku, było gadające lusterko, zatrute jabłko, 7 wspaniałych krasnoludków i dwie czarujące narratorki. A po szczęśliwym zakończeniu było... huczne wesele! Muzyka, tańce, zastawione stoły, zabawy, konkursy, nagrody i prezenty dla wszystkich dzieci. Było głośno i było radośnie!

     W dniu dzisiejszym tj. 21.01.2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kętrzyn wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kętrzyn” współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Podczas przekazania obecni byli: Pan Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn, Pan Robert Nowacki – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Prokop – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pan Michał Kochanowski – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Kapitan Kamil Golon – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, ks. Kazimierz Żuchowski – proboszcz Parafii Świętego Stanisław Kostki w Karolewie, Pani Mirosława Katiuszyn- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn, Radne Gminy Kętrzyn Panie Leokadia Kajcińska i Barbara Bukowska, oraz przedstawiciele jednostek OSP z Karolewa i Wilkowa.