Mieszkańcy kolejnych miejscowości w Gminie Kętrzyn doczekali się przekazania im do użytkowania nowych placów zabaw. W lipcu i sierpniu 2014r. dokonano uroczystego tych obiektów. Najpierw w godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w miejscowości Nakomiady. Pan Sławomir Jarosik - wójt Gminy Kętrzyn i pani Jadwiga Bazyluk – radna Gminy Kętrzyn dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i poinformowali licznie zgromadzonych mieszkańców o zrealizowaniu projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Nakomiady Gmina Kętrzyn”, spełniając jednocześnie oczekiwania mieszkańców tej miejscowości. Mieszkańcy zostali też poinformowani, że stało się tak dzięki ich inicjatywie ale także dzięki dofinansowaniu do kosztów projektu uzyskanemu z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Po części informacyjnej nastąpił długo oczekiwany przez dzieci konkurs gier i zabaw zręcznościowych. W nagrodę maluchy dostały piękne zabawki – misie pluszaki. A dla wszystkich uczestników spotkania były słodycze, owoce i soki.

 

 

     Takiego święta Smokowo nie miało od lat. Nawet najstarsi mieszkańcy tej miejscowości mówili, że „dawno nie było tak dużego i ciekawego wydarzenia”. Powodem tak licznego zgromadzenia mieszkańców nie tylko Smokowa ale i sąsiednich wsi było uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego, które odbyło się w niedzielę 13 lipca. Oficjalnego otwarcia obiektu dokonali: pan Sławomira Jarosik – wójt Gminy Ketrzyn, pani Teresa Marzena Juchniewicz – radna Rady Gminy Kętrzyn oraz pani Bożena Ciborska – sołtys sołectwa Biedaszki. Następnie proboszcz Parafii Św. Jacka w Kętrzynie poświęcił boisko „aby nikt krzywdy na nim sobie ni drugiemu nie zrobił”. Na uroczystość zaproszono też innych radnych Rady Gminy Kętrzyn, działaczy sportowych, dyrektorów szkół i innych placówek Gminy Kętrzyn.

     W sobotnie popołudnie, 31 maja zapisała się kolejna piękna karta w historii miejscowości Wopławki. Mieszkańcy i zaproszeni goście spotkali się na ważnej dla społeczności lokalnej, uroczystości otwarcia nowego boiska rekreacyjnego. Przybyłych na uroczystość gości powitał sołtys i radny w jednej osobie Pan Wacław Topczyłko. W otwarciu uczestniczyli, m.in.: kierownik GOPS w Kętrzynie pani Jolanta Niedźwiedzka–Bień i ks. Kazimierz Żuchowski proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele miejscowej młodzieży. Następnie ksiądz proboszcz przystąpił do poświęcenia boiska, życząc przy tym, aby na boisku dzieci i młodzież rozwijały swoje umiejętności oraz aby nowy obiekt służył jak najdłużej mieszkańcom Wopławki. Z okazji otwarcia boiska został zorganizowany turniej piłki nożnej dla mieszkańców wsi. Wspólnoty mieszkaniowe wystawiły trzy składy drużyn dorosłych oraz dwa składy młodzieży szkolnej, które walczyły o zajęcie jak najlepszego miejsca.

     W dniach 21 – 22 maja w Oziersku (Obwód Kaliningradzki) odbyło się  jedno z kolejnych już działań projektu „Edukacja sportowa na obszarach przygranicznych – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Oziersku”.
      W ramach tego projektu młodzież z gminy Kętrzyn uczestniczyła w międzynarodowym turnieju mini piłki nożnej chłopców urodzonych w roku 2000 i młodsi. Była to nie pierwsza i nie ostatnia rywalizacja sportowa między  partnerami projektu. Pod koniec listopada Gimnazjum w Karolewie gościło młodych piłkarzy z Ozierska. Wtedy to zdecydowanie wygrali gospodarze. Tym razem walka o miejsce na najwyższe podium toczyła się  do ostatniej minuty turnieju. Dopiero liczba zdobytych bramek zadecydowała o kolejności w zawodach. Ostatecznie  drużyna w składzie: Bojar Dawid, Stelmach Paweł, Włoszek Jakub – Gimnazjum Karolewo, Masny Patryk, Pędzich Jakub – SP Kruszewiec, Małysz Bartosz – ZS  Wilkowo zajęła II miejsce.
 
           

     15 maja  w Wiosce Garncarskiej Kamionce k/Nidzicy odbyły się Duże Targi Małych Projektów, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek z Dobrego Miasta. Targi zorganizowano w ramach projektu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Osiem lokalnych grup działania promowało swoje małe projekty, które powstały przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju. Prezentacja trwała od godz. 12 do godz. 14 na przygotowanych stoiskach. Po godzinie piętnastej uczestnicy targów wzięli udział w obchodach 20-lecia działalności  Fundacji „Nida”
 
      W „Jarzębinowym Amfiteatrze” w Wiosce Garncarskiej w Kamionce k / Nidzicy  spotkali się również uczestnicy programów, wolontariusze, partnerzy, sponsorzy i przyjaciele Fundacji. Ponad 200 uczestników spotkania zapoznało się z filmową wersją dokonań NIDY z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, ekonomii społecznej i wspierania inicjatyw organizacji społecznych pod wspólnym tytułem „Co zrobiliśmy ze swoją wolnością”.

      W dniach 22-23 lutego odbyły się warsztaty samorządów szkolnych ze szkół podstawowych Gminy Kętrzyn w ramach programu: „Budowanie przez wspólne działanie".
Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne Gminy Kętrzyn. Koordynatorem programu realizowanego ze środków finansowych na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich była przewodnicząca stowarzyszenia Wiesława Syhłowyj.

     W warsztatach uczestniczyła młodzież reprezentująca samorządy szkolne z czterech szkół na terenie Gminy Kętrzyn. W programie uczestniczyło po sześciu uczniów z każdej szkoły pod opieką nauczycieli : Kseni Góźdź - SP Biedaszki, Kamili Gan - SP Kruszewiec, Marcina Szydłowskiego - SP Nakomiady i Joli Baranowskiej - ZS Wilkowo. W ramach programu wyżywienie uczestników warsztatów i noclegi zapewnione zostały w Hostelu Aria.

     W ramach Programu „Od serca dla dziecka” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego we współpracy z naszą gminą, finansowanego przez Nutricia Polska Sp.z o.o. w 2012 r. roku, wcześniej zostały przeszkolone do animowania spotkań Grup Zabawowych dwie osoby z gminy, a następnie powstały 3 Grupy Zabawowe (w Nakomiadach, Smokowie i Linkowie). Od listopada 2012 r. odbywały się systematyczne zajęcia dla rodziców i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia,prowadzone przez odpowiednio przygotowane Animatorki.