Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikach
Czerniki 9, 
11-400 Kętrzyn, tel. 089 752 29 24

Godziny pracy biblioteki
w Czernikach:

czwartek 14:00 - 19:00
piątek 9:00 - 14:00

                       

 Godziny pracy biblioteki
 filia Wopławki 
tel. 089 752 53 72:

poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 19:00

 

     Możliwość korzystania z dostępu do Internetu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki i dodatkowo w godzinach pracy świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku od 16.00 -19.00.

 

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAC+: możesz przeglądać zasoby biblioteki, wyszukać książkę, zarezerwować i wypożyczyć w bibliotece. Informacje w twojej bibliotece.

       

"Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek". Fundacja Orange finansuje dostęp do internetu w bibliotece.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w BIBLIOTECE

 

 

     W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ogłoszonego przez Dyrektora Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała na rok 2013 dotację w wysokości 3 290 zł. Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, księgozbiór naszych bibliotek wzbogacił się o nowe woluminy. Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych. Zgodnie z wytycznymi programu udział środków własnych, zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2013 r., nie może być mniejszy niż 25% całości zadania.
 
 
  • - drukowaną lub

  • - na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille'a, książki elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa nutowe i kartograficzne).

      Ze środków dotacji nie można natomiast kupować książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, ani też czasopism, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych.

 

W myśl regulaminu programu 1/3 dotacji przeznaczona została na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

 

Głównym celem programu jest poprawa jakości  zbiorów  bibliotecznych  oraz zwiększenie zainteresowania książką.