GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

     W sobotę 10 czerwca 2017r dzieci i młodzież ze świetlicy "Dziupla" w Pożarkach i Nowej Wsi Kętrzyńskiej zdawali egzamin na biały pas i stopień uczniowski w sztukach walki. Nauczyliśmy się bardzo dużo podczas czteromiesięcznych zajęć, a zdobyta wiedzę sprawdził podczas egzaminu Pan Adrian Mikulewicz- trener z Klubu Kempo Full Contact – Kempo Combat w Giżycku. Młodzież wykazała się znajomością technik Kempo Full Contact oraz etykiety dojo i uzyskała stopień 10.1 KUY. Wszystkim uczestnikom zajęć poszło bardzo dobrze.

Dziękujemy Fundacji Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON, że umożliwiła nam udział w zajęciach, za Wasze wsparcie finansowe i merytoryczne.