GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

     W dniach 14-16 listopada Świetlica w Nakomiadach przerodziła się w plan filmowy. Warsztaty filmu animowanego zorganizowane były przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie i Akademii Filmowej EGoFILM Ewelina Gordziejuk z Warszawy. Zajęcia odbyły się w ramach programu operacyjnego "Edukacja Kulturalna" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty prowadzili: Eugeniusz Gordziejuk - szef projektu ,,Akademia Filmowa EGoFilm”, Wiesław Zięba - artysta plastyk i reżyser filmów animowanych oraz operator montażysta o pseudonimie artystycznym "Sklejka".


W lekcjach wzięły udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach. Młodzi uczestnicy zapoznali się ze światem filmów animowanych, dowiedzieli się, jakie technologie wykorzystywane są podczas tworzenia animacji. Wraz z prowadzącymi dokonali przeglądu potrzebnego sprzętu.
W trakcie tych trzydniowych zajęć stworzono od początku film animowany pt."Legenda", który przedstawił historię tragicznej miłości z miejscowego pałacu. Uczniowie w tym celu wykonali figurki z plasteliny, które zostały później wprowadzone w ruch. Kolejny film był dokumentem o manufakturze w Nakomiadach, a trzeci stanowił reportaż z planu filmowego.


Program zajęć miał na celu przede wszystkim propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej animacji, wzbudzanie ciekawości dziecka oraz rozwijanie jego zdolności manualnych.
17 listopada w Świetlicy w Nakomiadach odbyła się premiera filmów na której gościliśmy sołtysa Tomasza Wyszomirskiego oraz mieszkańców Nakomiad, a także uczestników zajęć i nauczycieli z SP. To były bardzo pracowite dni, które długo zostaną w pamięci...


Dziękuję Pani Dyrektor Oldze Wanago, nauczycielom z SPw Nakomiadach oraz Pani Ani Drzewieckiej – opiekun świetlicy za pomoc i opiekę w takcie trwania warsztatów.