GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

       Dnia 9 grudnia 2017 r. w świetlicy w Linkowie odbyły się Mikołajki z Mikołajem. Przybyło około 50 osób. Mikołajki zorganizowały Pani Sołtys oraz Rada sołecka. Pani świetlicowa ozdobiła sale. Na wstępie programu były zorganizowane zabawy i konkursy dla dzieci. Po konkursach zostały zostały rozdane dla dzieci paczki, które ufundowane były: 23 sztuki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, a 25 sztuk przez Panią radną Beatę Bohdanowicz. Każdy z obecnych mógł się też poczęstować słodkościami. Nagrody i poczęstunek były ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. Pani radnej Beacie Bohdanowicz dziękujemy za ufundowanie prezentów na Mikołajki i wszystkim którzy razem współpracowali.