GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

      Dnia 10.12.2017 r. część dzieci ze świetlicy w Linkowie biorąca udział w letnim projekcie Fundacji "Kółko Graniaste" pojechały do kina na film pt. "COCO". Bilety i popcorn zostały zakupione z nagrody za zrealizowany projekt z Kółka Graniastego. W dalszym ciągu zapraszamy chętnych do brania udziału w dalszych projektach. Dziękujemy paniom za opiekę nad dziećmi i organizację wyjazdu do kina.