GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

      Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą jedną z najpiękniejszych tradycji, jaką jest śpiewanie kolęd i pastorałek. Chcąc podtrzymać ten zwyczaj i nadal trwać w świątecznym klimacie, wspólnie z Radą Sołecką Pręgowa zorganizowaliśmy Wieczór Kolęd. 14 stycznia 2018 r. w świetlicy zebrali się wszyscy, którzy chcieli włączyć się w to dzieło. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks.Stanisław Majewski, proboszcz p. św. Jerzego w Kętrzynie oraz radny p.Tadeusz Deptuła. Po uroczystym przywitaniu głos zabrał ks. proboszcz. Zebranym złożył życzenia noworoczne, podkreślając przy tym jak ważna jest organizacja takich spotkań, które pozwalają nam na oderwanie się od komputerów i telewizorów. W części artystycznej wystąpiły zarówno dzieci, jak i dorośli. Zgromadzeni chętnie włączali się do wspólnego śpiewu. Świetlica rozbrzmiewała pięknymi dźwiękami kolęd. I choć za oknem panował mróz, to u nas czuło się ciepłą, pełną życzliwości i rodzinną atmosferę. Przy słodkim poczęstunku był czas na rozmowy i dzielenie się wrażeniami. Test ze znajomości tekstów kolęd pokazał, że Polacy są rozśpiewanym narodem i znają na pamięć utwory. Zgodnie stwierdziliśmy, że był to wieczór, który wyzwolił niezapomniane emocje.Dziękujemy wszystkim przybyłym, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość.

Ze swojej strony szczególne podziękowania składam: Dominice Graczyk (za piękny akompaniament na gitarze),Gabrysi Pietrin, Wiktorii Pietrin , Zuzi Koziorzemskiej, Darii Koziorzemskiej, Igorowi Zielepuza oraz Filipowi Pietrin.


Duży wkład i serce​​​​​​​​​​ w oprawę wieczoru wnieśli również Basia i Andrzej Graczykowie, Ela Waszczuk, Dorota Domurad, Agnieszka Pietrin, Jarek Naruszewicz. Dziękuję!!!