GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

     Dnia 27 lutego w świetlicy wiejskiej „Kuźnia” w Wopławkach odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu „E-kompetencje bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podczas kursu można było nabyć informacje m. in. : jak załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, korzystać z usług bankowych online czy wyszukać lekarza specjalistę.
Zakończenie projektu odbyło się w miłej atmosferze w formie eventu, podczas którego kursanci brali udział w konkursach przygotowanych przez przewodnika.

 


Przedstawiciel Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie pani Justyna Żarnowska wszystkim uczestnikom projektu wręczyła Certyfikaty nabytych kompetencji oraz upominki a także przywitała kursantów nowej grupy.