GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

      Mamy już za sobą pierwszy miesiąc wakacji. Był bardzo aktywny i z pewnością przeżylibyśmy go od nowa. Działo się wiele,a szczegóły z naszych zajęć i wyjazdów znajdują w kolażach. Serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Kętrzyn- Pawłowi Bobrowskiemu za udostępnienie autokaru oraz wszystkim rodzicom za zaangażowanie i pomoc.