GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

     Dzięki wsparciu Fundacji Dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste” od września bieżącego roku dzieci oraz młodzież ze świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kętrzyńskiej rozpoczęły naukę języka angielskiego. Zajęcia prowadzi pani Ania - lektor szkoły językowej British - School. 22 dzieci chętnie uczęszcza na lekcje, które są dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Podczas zajęć świetliczaki zdobywają nową wiedzę, jak i odrabiają lekcje. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.