gok     Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwała Rady Gminy Kętrzyn Nr XVII/99/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. Jego statutowym celem jest organizowanie oraz prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kętrzyn.

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kętrzyn, terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Kętrzyn. GOK nadzoruje i administruje następujące świetlice wiejskie na terenie Gminy Kętrzyn:

 
 
 1. Świetlica wiejska w Czernikach,
 2. Świetlica wiejska w Jeżewie,
 3. Świetlica wiejska w Linkowie,
 4. Świetlica wiejska w Mażanach,
 5. Świetlica wiejska w Muławkach,
 6. Świetlica wiejska w Nakomiadach,
 7. Świetlica wiejska w Nowej Wsi,
 8. Świetlica wiejska w Pożarkach, tel. 89 752 12 50,
 9. Świetlica wiejska w Łazdojach,
 10. Świetlica wiejska w Smokowie, tel. 89 751 01 68,
 11. Świetlica wiejska w Wopławkach - "KUŹNIA", 
 12. Swietlica wiejska w Pręgowie,
 13. Świetlica wiejska w Koczarkach
 14. Świetlica wiejska w Salpiku
 15. Świetlica wiejska w Gałwunach
 16. Świetlica wiejska w Nowej Różance
 
Dwie świetlice, które są we władaniu Gminy Kętrzyn:
 1. Świetlica wiejska w Biedaszkach Małych
 2. "Harcówka" w Karolewie
    
     Podstawowe źródło środków na finansowanie działalności - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, stanowi dotacja, ustalana corocznie w budżecie gminy.
 
     GOK współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Kętrzyn.
 
 
 

     Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach w 2016 roku otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości 3690 zł w ramach programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych1, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

       W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ogłoszonego przez Dyrektora Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała na rok 2015 dotację w wysokości 2240 zł. Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, księgozbiór naszych bibliotek w Czernikach i w Wopławkach wzbogacił się o nowe woluminy. Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych. Zgodnie z wytycznymi programu udział środków własnych, zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora na zakup nowości wydawniczych na 2015 r., nie może być mniejszy niż 960 zł.

       W filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wopławkach ruszył cykl spotkań „Dzieci w bibliotece”. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godzinie 15tej.


W związku z nadejściem wiosny tematem przewodnim pierwszego spotkania był bocian. Na wstępie dzieci wysłuchały fragmentu opowiadania ‘’Kajtkowe przygody” Marii Kownackiej. Następnie obejrzały na znajdującym się w bibliotece tablecie dwa filmy edukacyjne opowiadające o życiu bocianów, m. in: o tym czym się żywią, jak budują gniazda, dlaczego odlatują na zimę oraz w jaki sposób przeprowadza się ich liczenie ( warto wiedzieć, że w Polsce bocian jest ptakiem prawnie chronionym). W dalszej części zajęć dzieci wykonały własnoręcznie prace przedstawiające bociany, które później wywieszone zostały na tablicy w świetlicy „Kuźnia”. Podczas pracy w tle można było usłyszeć radosne piosenki przywołujące wiosnę.

     Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach znalazła się w gronie finalistów konkursu skierowanego nie tylko do bibliotek, ale też do innych instytucji kultury „Tablety w Twojej bibliotece”.