×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS
     W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wysokości 3190 zł.
 
 
      Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 238 woluminów. Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali nowości za kwotę 1205,79 zł. 

     W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Biblioteka Narodowa od lat przekazuje na rzecz bibliotek publicznych określone dofinansowanie. Celem tego programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród społeczności lokalnych poprzez wzbogacenie i odnowienie ich księgozbiorów. Z takiego dofinansowania korzysta także Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach i jej filia w Wopławkach. W minionym roku otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej 1940,00 zł.

     Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach i jej filia w Wopławkach zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem z komputera. Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.
     Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.

                                                                 

     W dniach 12-14 września 2011r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach odbędą się szkolenia warsztatowe dla przedstawicieli Bibliotek Partnerskich biorących udział wspólnie z MGBP w Korszach w I Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, a są to następujące placówki:

  • - Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie wraz z filiami

  • - Gminna Biblioteka Publiczna w Barcianach

  • - Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach wraz z filią w Wopławkach

     Komisja powołana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce rozpatrzyła wnioski do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Zgodnie z zasadami konkursu były przyjmowane wnioski z województw lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz  zachodniopomorskiego. W drugiej turze złożonych zostało 208 wniosków, z czego 199 spełniało kryteria formalne. W Konkursie „Aktywna Biblioteka” mogły wziąć udział wszystkie Biblioteki Wiodące i Partnerskie, które przygotowały swój plan rozwoju biblioteki i umieściły go w Wirtualnym Segregatorze. Każda biblioteka mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski, przy czym wnioski musiały dotyczyć dwóch różnych projektów. 64 biblioteki złożyły po dwa wnioski zaś 144 biblioteki złożyły po jednym wniosku.