×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS

 

     W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ogłoszonego przez Dyrektora Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała na rok 2013 dotację w wysokości 3 290 zł. Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, księgozbiór naszych bibliotek wzbogacił się o nowe woluminy. Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych. Zgodnie z wytycznymi programu udział środków własnych, zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2013 r., nie może być mniejszy niż 25% całości zadania.

     Ponad trzy tysiące trzysta bibliotek z małych miejscowości uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. Osiemdziesiąt osiem z nich to placówki z Warmii i Mazur. Wszystkie mają jeden cel: rozwijać się tak, by przyciągać nowych czytelników. To zadanie jednak nie jest wcale takie proste.
     Biblioteki, szczególnie w małych miejscowościach pełnią podwójną rolę. Nie tylko dostarczają mieszkańcom nowości wydawniczych, ale często stają się ośrodkami życia społecznego.
 
     Specjaliści, którzy 4 grudnia 2012 r. spotkali się w Olsztynie dyskutowali o roli publicznych bibliotek, a ponadto zgadzają się w jednym - najważniejsze są dobre pomysły i odwaga, by je realizować. W odnalezieniu się w tych nowych zadaniach pomaga Program Rozwoju Bibliotek.

     W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wysokości 3190 zł.
 
 
      Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 238 woluminów. Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali nowości za kwotę 1205,79 zł. 

     W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Biblioteka Narodowa od lat przekazuje na rzecz bibliotek publicznych określone dofinansowanie. Celem tego programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród społeczności lokalnych poprzez wzbogacenie i odnowienie ich księgozbiorów. Z takiego dofinansowania korzysta także Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach i jej filia w Wopławkach. W minionym roku otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej 1940,00 zł.

     Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach i jej filia w Wopławkach zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem z komputera. Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.
     Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.