Dnia 18.02.2010 r. w filii biblioteki w Wopławkach odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości powieści Carla Collodiego pt. „Pinokio". Konkurs miał formę testu z krzyżówką. W konkursie wzięło udział czworo dzieci. Członkowie komisji oceniającej podliczyli punkty z wypełnionych testów i przyznali następujące miejsca: I miejsce Daria Jędrzejczyk, II miejsce Aleksandra Muracka, III miejsce Paweł Stefanowicz.
 
 
    Komisja przyznała też wyróżnienie za udział w konkursie Oli Gierak. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kętrzyn w Czernikach. Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów czytelniczych.

Prawie 1900 bibliotek na liście finalistów
    1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowało się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. 612 bibliotek gminnych i 1255 filii otrzyma ważne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne. Biblioteki w małych miejscowościach będą mogły szybciej stać się nowoczesnymi centrami wiedzy i aktywności lokalnej. Wśród finalistów znalazła się też Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn, która jako partner projektu wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką w Korszach przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek.
    O przyjęcie do pierwszej rundy Programu starały się aż 2884 placówki biblioteczne, w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. Tak duże zainteresowanie i bardzo wysoki poziom merytoryczny złożonych aplikacji potwierdzają chęć i gotowość środowiska bibliotecznego do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

     15 marca 2007 roku dwie biblioteki w gminie Kętrzyn (Czerniki i Wopławki) otrzymały nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dodatkowym sprzętem: drukarką i skanerem. Utworzone zostaną po dwa nowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w każdej z bibliotek. Ze względów technicznych obecnie będzie można korzystać z dostępu do Internetu tylko w bibliotece w Czernikach.
Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszych bibliotek.

Niebawem jednak będą mogli również korzystać z dostępu do Internetu mieszkańcy Wopławki. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością rozbudowy sieci telefonicznej na terenie miejscowości.