Wydarzenia kulturalne

       Podobnie jak w całej Polsce tak i w gminie Kętrzyn świętowaliśmy Strażacki Dzień Dziecka, który odbył się po raz drugi na stadionie w Karolewie 1 czerwca i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Organizatorami imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, Wójt Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. Licznie zebranych gości, rodziców wraz z dziećmi ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Paweł Bobrowski oraz druhny Edyta i Patrycja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.
Wspólna zabawa rozpoczęła się od przedstawienia kukiełkowego pt. „Rybak i złota rybka” przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Pręgowo. Na widowni zasiedli najmłodsi, młodzież i ich rodzice oraz przedstawiciele władz gminy Kętrzyn m.in.: Paweł Bobrowski Wójt Gminy, Teresa Juchniewicz Przewodnicząca Rady Gminy, radni Rady Gminy, sołtysi oraz Szymon Sapieha Komendant PPSP w Kętrzynie.

      Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kętrzyn, która odbyła się 10 kwietnia miało miejsce kilka uroczystych akcentów.
Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, złożył podziękowania za włożony wysiłek na rzecz lokalnej społeczności, obecnym na sesji sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji Panom: Tadeuszowi Deptule- Sołtysowi Sołectwa Sławkowo, Zbigniewowi Rucinowi- Sołtysowi Sołectwa Stara Różanka, Andrzejowi Wysockiemu- Sołtysowi Sołectwa Nowa Różanka oraz Józefowi Urbanowiczowi – Sołtysowi Sołectwa Kruszewiec. Przedstawiamy sołtysów wybranych na kadencję 2018-2023:

       29 marca w EXPO Mazury w Ostródzie około 1,5 tys sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.
W Ostródzie blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Jan Klimkowski sołtys sołectwa Mażany, którego działania zostały docenione na szczeblu województwa.
Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego „Sołtys -wieś-samorząd-przyszłość”, w którym wziął udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzeźin, dr inż. Marta Akincza, prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski oraz Ireneusz Niewwiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

      W dniu 12 października 2018 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 60-tą, 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

      W dniach 14-16 sierpnia 2018r. przez teren gminy przejedzie kolumna zaprzęgów konnych w ramach projektu ‘Tytani on Tour 2018”.
Projekt pod nazwą „Tytani w trasie” to podróż śladami Flamandów i starej Ligi Hanzeatyckiej do Rosji. Trasa ma długość około 2100 km, przebiega wzdłuż historycznego szlaku handlowego HELLWEG i potrwa około 12 tygodni. Wozy zaprzężone przez potężne konie pociągowe rasy Ren-Niemieckiej z brandenburskiego Brueck, przez Polskę, Kaliningrad, Litwę, Estonię i Litwę i planują dojechać do rosyjskiego Wielkiego Nowgorodu, gdzie, na zakończenie podróży w kościele zostanie zawieszony Dzwon Pokoju (wieziony jednym z wozów).