Wydarzenia kulturalne

     W Rietavas na Żmudzi odsłonięto pomnik upamiętniający twórcę poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" Michała Kleofasa Ogińskiego i jego potomków. Jest to jedno z ostatnich wydarzeń na Litwie zaplanowanych w ramach obchodów Roku Michała Kleofasa Ogińskiego.

W słoneczne sobotnie popołudnie 26 września 2015 roku pod świecącą bielą kolumnady Rietavo Park zgromadziło się wiele osób. W tym dniu odbyło się wielkie wydarzenie w Rietavas, a jego punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika poświęconego Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu. Ceremoniał uroczystości rozpoczął Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny" 4 pary tańcząc poloneza przeniosły nas w czasy kiedy żył i tworzył Mikołaj Kleofas Ogiński. Część oficjalną uroczystości odsłonięcia pomnika Ogińskiego rozpoczęła Jolanta Bertauskienė, która powitała przybyłych gości i mieszkańców Rietavas.

      23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za udział w dożynkowym konkursie: „Na najładniejszy wieniec dożynkowy 2015 ”. Dyplomy zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski.

 

 

 

     Dnia 23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn najzdolniejsi uczniowie naszych szkół za rok szkolny 2014/2015 odebrali z rąk Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe przyznane w ramach "Stypendium Wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągających wybitne rezultaty w nauce".


Wójt Gminy Kętrzyn od stycznia 2015r. co miesiąc ze swego wynagrodzenia przeznacza kwotę około 516,00 zł w postaci darowizny do budżetu Gminy Kętrzyn jako środki przewidziane na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

      W niedzielę 13 września 2015r. w amfitearze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, gdzie odbywało się Powiatowo – Gminne Święto Plonów. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się uroczystym przemarszem dożynkowego pochodu. Mszę Świętą polową na placu odprawił ks. Juliusz Czapiewski, proboszcz parafii w Barcianach. Po mszy starostowie tegorocznych dożynek: Iwona Achimowicz i Andrzej Szwajdych przekazali symboliczne plony gospodarzom - Wójtowi Gminy Barciany i Staroście Kętrzyńskiemu, którzy z kolei podzielili chleb wśród mieszkańców. Dożynki to wielki ukłon dla ludzi, którzy na rękach i twarzy mają wypisany trud pracy. Starosta Ryszard Niedziółka, dziękując rolnikom za tegoroczne plony i życząc im, by na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba.

     Najlepsi uczniowie gminy Kętrzyn odebrali wczoraj podczas sesji rady Gminy dyplomy i nagrody książkowe z rąk Wójta Pawła Bobrowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza . Dyplomami wyróżniono i podziękowano także rodzicom dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Tym razem wyróżniono sześcioro prymusów z 4 podstawówek i 2 gimnazjów.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy również podziękowania za to, że swoją wzorową postawą, wynikami w nauce oraz osiąganymi wysokimi lokatami w konkursach i zawodach promują nie tylko swoją szkołę, ale również naszą Gminę.