Wydarzenia kulturalne

      W dniach 14-16 sierpnia 2018r. przez teren gminy przejedzie kolumna zaprzęgów konnych w ramach projektu ‘Tytani on Tour 2018”.
Projekt pod nazwą „Tytani w trasie” to podróż śladami Flamandów i starej Ligi Hanzeatyckiej do Rosji. Trasa ma długość około 2100 km, przebiega wzdłuż historycznego szlaku handlowego HELLWEG i potrwa około 12 tygodni. Wozy zaprzężone przez potężne konie pociągowe rasy Ren-Niemieckiej z brandenburskiego Brueck, przez Polskę, Kaliningrad, Litwę, Estonię i Litwę i planują dojechać do rosyjskiego Wielkiego Nowgorodu, gdzie, na zakończenie podróży w kościele zostanie zawieszony Dzwon Pokoju (wieziony jednym z wozów).

       9 marca już po raz drugi w Expo Mazury w Ostródzie zorganizowane zostały uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa. Wzięło w nich udział ponad tysiąc sołtysów i sołtysek z regionu Warmii i Mazur.

Z tej okazji stu przedstawicieli lokalnych społeczności na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina wyróżnienia i podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich. Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Bożena Ciborska sołtys Biedaszek, której działania zostały docenione na szczeblu województwa.

      W dniu 5 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków za 2017 r. W odprawie uczestniczyli: Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Starosta Kętrzyński – Jarosław Pieniak, Przewodniczący Rady Powiatu – Łukasz Wiśniewski, Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski, Zastępca Wójta Gminy Srokowo – Marek Olszewski, a także strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie, przedstawiciele kętrzyńskich mediów.
Komendant Powiatowy – st. bryg. Zbigniew Borys w obszernej prezentacji przekazał informację z działalności kętrzyńskiej komendy oraz przedstawił stan ochrony ppoż. za 2017 rok. Miniony rok był wyjątkowy dla kętrzyńskich strażaków – po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy spadek interwencji.

     W dniach 16-17 lutego 2017r. Wójt Gminy Kętrzyn - Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Kętrzyn - Wioletta Dobrzańska oraz Marta Szmyd – Dyrektor GOK w Kętrzynie uczestniczyli w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę w Rietawie.
Uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego przyjęcia delegacji z Polski, Łotwy i Niemiec. Podczas spotkania delegacje rozmawiały o minionym roku współpracy, a także o przyszłych perspektywach.
Obchody stulecia zwieńczyły występy zespołów w Centrum Kultury w Rietawie. Podczas obchodów zostały odśpiewane hymny narodowe wszystkich partnerów miasta Rietawy, min. Polski, Niemiec oraz Łotwy. Po koncercie, delegacje zagraniczne udały się do szkoły artystycznej, gdzie mogły podziwiać pracę uczniów.

      W dniu 20 października 2017 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 50-tą, 55-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Pan Andrzej Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn, Pani Alina Romejko i Marta Szmyd. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz kwiaty. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat. Dodatkowo klimat tej uroczystości umiliła swym występem Aleksandra Pietrzak uczennica 5 klasy I stopnia Szkoły Muzycznej w Kętrzynie.