OFERTA FERII ZIMOWYCH 2020

ORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH

 

 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
10-548 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 33 tel./fax. (089) 527 39 16


ZIMOWISKA w GÓRACH w 2020 r.
w miejscowości Brenna, Beskid Śląski
(powiat cieszyński, blisko miejscowości Wisła, Szczyrk, Ustroń)
Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych


w Olsztynie informuje o organizacji zimowiska w okresie ferii zimowych dla dzieci rolników w wieku 8 -16 w górach w miejscowości Brenna w powiecie cieszyńskim w Ośrodku Kolonijno –Wypoczynkowym „ Hucuł”.
Zakwaterowanie w ośrodku w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodek „Hucuł” posiada znaną stadninę koni huculskich, jedną z atrakcji pobytu jest jazda konna.

Turnus od 24.01.2020r. do 02.02.2020r

Dziecko zostanie zakwalifikowane na zimowisko jeśli spełni 4 kryteria:
1. wiek dziecka mieszczący się w ramach podanych wyżej,
2. wypełniona karta kwalifikacyjna,
3. wpłata na konto organizatora pełnej kwoty za uczestnictwo w feriach (w tytule przelewu -należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, że jest to opłata za zimowisko),
4. oryginał zaświadczenia z KRUSU o pełnym ubezpieczeniu przynajmniej jednego z rodziców.

       Recykling jest naszym priorytetem. Dlatego w tym roku wejdziemy w rolę ekodesignerów i przyjrzymy się z bliska ekokoncepcji urządzeń technicznych. Co nadaje się do recyklingu w starym gracie na prąd lub baterie? Aby jak najwięcej wydobyć z niego cennych materiałów, trzeba dużo wiedzieć…a im więcej starych, zużytych urządzeń poddajemy recyklingowi, tym większa jest oszczędność zasobów i energii…

Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas…

15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o tym dlaczego tak ważny jest prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

      W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO (wyciąg z rejestru placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) - do pobrania

 

 

      Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2019 r., poz. 725). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2019 r. poz. 821).
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Mając na celu zmobilizowanie i zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego oznakowania posesji, Wójt Gminy Kętrzyn, apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.