Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

      WÓJT GMINY KĘTRZYN ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Czerniki stanowiących własność Gminy Kętrzyn.

1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/7 o pow. 0,1189 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł)
Wysokość wadium: 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł).

2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy zł)

Wysokość wadium: 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset zł).

3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/9 o pow. 0,1526 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł)
Wysokość wadium: 4.000,00 zł (cztery tysiące zł).

4. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy zł)
Wysokość wadium: 3.900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset zł).

5. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł)
Wysokość wadium: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł).

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Turnieju Halowej Piłki Nożnej Mieszkańców Gminy Kętrzyn o Puchar Wójta.

 

Turniej odbędzie 2 lutego 2019 r. w salach sportowych w Karolewie.
Początek rozgrywek 8.45 – losowanie grup.

REGULAMIN TURNIEJU