STOWARZYSZENIE Edukacja Rozwój Aktywność ERA

nr konta bankowego: 35 1160 2202 0000 0000 9850 1831

tytułem: Darowizna na pomoc poszkodowanym w pożarze w Karolewie

 

 

      Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola kanadyjska w ilości 95,78m³ i cenie wywoławczej 6 723,76 zł.

 

 

 

 

 

      Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza wszystkie Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które utworzyły sołectwa do współpracy w obszarze modernizacji terenów wiejskich w ramach inicjatywy „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla- miejscem, w którym warto żyć…” .
Termin zgłoszenia przez gminę udziału w inicjatywie upływa 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie :
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/4071-tworzymy-opracowanie-planu-odnowy-miejscowosci

 

 

      Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie”. Termin składania wniosków mija 17 maja (data dostarczenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego).


Więcej informacji na stronie : http://warmia.mazury.pl/

oraz w załącznikach (dokumenty do pobrania)

 

 

 

      Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 5 o pow. 32,26 m2 położony na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udział 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028552/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).
Wysokość wadium: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł).

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Poprzednie przetargi odbyły się 16.10.2018 r., 11.01.2019 r., 29.03.2019 r.

 

szczegółowe informacje

 

      W związku z podjętą przez Radę Gminy Kętrzyn Uchwałą Nr VI/47/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kętrzyn dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn

Wójt Gminy Kętrzyn
zaprasza

do składania wstępnych deklaracji dotyczących zamiaru usuwania z nieruchomości położonych na terenie gm. Kętrzyn wyrobów zawierających azbest w 2019 r.
W deklaracji należy podać szacunkową ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione.
Deklaracje te posłużą do wstępnego określenia stopnia zainteresowania uzyskaniem dotacji.


Deklaracje należy składać do dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.

Dotacje z budżetu Gminy Kętrzyn dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn bedą udzielane na podstawie wniosków, których nabór zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.