1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/6 o pow. 0,1164 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące zł).
Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.
Wysokość wadium: 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta zł).

     2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/7 o pow.0,1189 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł)
Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.
Wysokość wadium: 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł).

Proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami (załączniki) dotyczącymi wnioskowania o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Wnioski powinny być składane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

INFORMACJA I WNIOSEK

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XLVII SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 25 maja 2018 roku (piątek)
o godz. 12.00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 
    Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r., poz.446)  zwołuję  sesję  Rady Gminy Kętrzyn