Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Letnim Turnieju Piłki Nożnej Mieszkańców Gminy Kętrzyn o Puchar Wójta. Turniej odbędzie 1 lipca 2017 r. na Orliku w Karolewie. Początek rozgrywek 15.00 – losowanie grup.
Przypominamy:
- w rozgrywkach uczestniczą wyłącznie mieszkańcy Gminy Kętrzyn;
- drużynę tworzą mieszkańcy jednego sołectwa;
- dopuszcza się grę w zespole dwóch mieszkańców innego sołectwa;
- warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie zespołu w
Sekretariacie Urzędu Gminy Tel. 89 751 2474 do 28 czerwca 2017.


Organizatorzy

     Miło nam poinformować, że lokalizacja "Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Biedaszkach" zgłoszona przez Gminę Kętrzyn zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Podwórko Talentów NIVEA organizowanego przez spóókę GPD Age ncy Sp. z o.o. Sp.k.
Celem konkursu jest wybór 20 najciekawszych filmów w Polsce, dla których zostaną ufundowane place zabaw. Stawka jest wysoka.
Wygrywa ta lokalizacja, która uzyska najwięcej punktów w głosowaniu internetowym w terminie 10 czerwca - 31 lipca 2017 r.

 

Bezpośredni link do głosowania: https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/420-ketrzyn

 

      Szanowni Państwo,
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych. Szkolenia odbywać się będą w poszczególnych modułach.

WAŻNE!!!
Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

     W związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko, w części przebiegającej przez teren Gminy Kętrzyn, w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko”. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Radni: Teresa Juchniewicz, Iwona Rałowiec, Zbigniew Rutkowski, Ireneusz Żukowski, Tadeusz Deptuła oraz sołtys sołectwa Kruszewiec Józef Urbanowicz. Założenia projektu przedstawił Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Dyczkowski.