1. Nieruchomość składająca się z działki nr 33/2 o pow. 0,1302 ha, niezabudowana, położona w obrębie Muławki, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00024046/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące zł).
Wysokość wadium: 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta zł).

2. Nieruchomość składająca się z działki nr 152/4 o pow. 0,1633 ha, niezabudowana, położona w obrębie Nowa Różanka, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028157/6.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł).
Wysokość wadium: 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset zł).

WIĘCEJ...

      Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenia odpady będą dzielone na cztery frakcje.

Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

      W związku z rozpoczęciem przebudowy dróg gminnych miejscowościach Martiany, Gnatowo, Biedaszki Małe, Biedaszki i Smokowo informujemy, że będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym. Planowany termin zakończenia robót:

Martiany - do 17 sierpnia
Gnatowo - do 6 września
Biedaszki Małe - do 18 września
Biedaszki - Smokowo - do 28 sierpnia

 

 

     Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.