Do 20 lipca 2018 został wydłużony termin składania wniosków w programie „Ja w Internecie”, dzięki któremu kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców województwa będzie mogło nauczyć się poruszania w internecie, korzystania z usług online, załatwiania spraw urzędowych przez internet, wspierania własnego biznesu i ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.  Gminy mogą składać wnioski o pełne sfinansowanie szkoleń dla mieszkańców. 

Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „Ja w internecie”. Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

       o prowadzonym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy.
Dotacja udzielana będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zadań i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony powietrza polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, po uwzględnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, wyrażonego Uchwałą Nr 0102-37/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2018 r.

       W ramach współpracy Gminy Kętrzyn z Powiatem Kętrzyńskim w systemie współfinansowania 50/50 miała zostać udzielona pomoc finansowa dla Gminy Kętrzyn w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 126030N na odcinku Wopławki – Karolewo”. W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kętrzyn środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego Uchwałą Nr LXV/464/2018 Rady Powiaty w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżetu powiatu na rok 2018.
Gmina Kętrzyn na w/w inwestycję otrzymała od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dofinansowanie w wysokości 555 252,00 zł, a Powiat Kętrzyński w dniu 27.06.2018 r. planuje przesuniecie środków finansowych przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 126030N na odcinku Wopławki – Karolewo” na inna inwestycję nie związaną z Gminą Kętrzyn. I co dalej….?

 

      W związku z informacją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wystąpieniu suszy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego informuję, że można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kętrzyn wnioski o szacowanie szkód spowodowanych suszą rolniczą. Szacowanie szkód obejmuje uprawy zbóż ozimych i jarych, truskawek oraz w przypadku drzew i krzewów owocowych uprawianych na glebach kategorii czyli podatnych na suszę oraz glebach kategorii II – lekkich podatnych na suszę, a w niektórych przypadkach także na glebach kategorii III- glebach średnich, dotyczy także rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, roslin straczkowych oraz trwałych użytków zielonych. Kompletne wnioski o szacowanie szkód proszę składać na załączonym formularzu, który jest również dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zakładka "Obsługa interesanta" -> „Co i gdzie załatwić” ->ochrona środowiska-Ochrona przyrody-Rolnictwo” ->”Rolnictwo”. Do wniosku proszę dołączać kserokopię wniosku na dopłaty na 2018r.

 

Wzór wniosku

 

 

      Trzecia edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 23 do 30 września 2017 r.

Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów. Tegoroczna ceremonia otwarcia obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się 23 września br. Nadrzędny temat kampanii, czyli „#BeActive”, powinien zapewnić ramy odniesienia dla wszystkich wydarzeń i działań realizowanych w ciągu całego roku.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. Poszczególne działania promocyjne będzie również wspierać zespół ambasadorów.

Europejski Tydzień Sportu powstał z myślą o TOBIE!
Nie strać okazji i weź udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu! Czekają na Ciebie różne niespodzianki i wydarzenia organizowane w całej Polsce.
Myślisz o zorganizowaniu wydarzenia sportowego? Zrób to w terminie od 23 do 30 września i zgłoś się do MSiT, a Twoja impreza będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu! Zarejestrowane wydarzenia wezmą również udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://etspolska.pl/index.php/o-ets/