Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Kętrzyn otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Referacie Organizacyjnym (I piętro, pokój 13).

 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy urzędu.

 

więcej informacji...