W dniu 4 lipca 2016 roku w Kętrzynie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.


Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.

 


Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie posiada w swojej ofercie poręczenia do:


- kredytów,
- pożyczek,
- leasingów
- wadiów (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)


Poręczenia przeznaczone są również dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o kredyt/pożyczkę w Instytucji Finansującej i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty zobowiązań.

 

O poręczenie wadialne mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP prowadzący działalność gospodarczą lub mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego.


Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą Funduszu.

 

 


Informacje można będzie uzyskać od 1 września w siedzibie Związku Gmin „Barcja” w Ratuszu przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 w pok. nr 5, pod numerem telefonu 89 751-24-50 oraz na stronie internetowej www.poreczenia-kredytowe.info.