1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 18 o pow. 51,30 m2 położonego na poziomie piwnicy budynku Nr 5 w Karolewie wraz z udziałem 31/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/30 o pow. 3946 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).
Wysokość wadium: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).
Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00026387/3
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

2. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 8 o pow. 58,04 m2 położonego na parterze budynku Nr 7 w Karolewie z przynależną piwnicą o pow. 25,59 m2 i udziałem 83/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/43 o pow. 1751 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł).
Wysokość wadium: 7.000,00 zł (siedem tysięcy zł).
Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00043934/8.
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).
Wysokość wadium: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).

WIĘCEJ INFORMACJI...