na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn oznaczonej jako działka nr 5/47 o pow. 2387 m2, położonej w obrębie Bałtrucie, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00039043/4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset zł).

 

WIĘCEJ