Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej. Jako temat można również obrać historię pożarnictwa.

 

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

II grupaszkoły podstawowe klasy I-III

III grupa szkoły podstawowe klasy IV-VI

IV grupa szkoły podstawowe klasy VII -VIII lub gimnazja klasy II-III

V grupa – szkoły ponadpodstawowe

VI grupa – Dorośli

 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem (metryczką) - WZÓR TUTAJ

 

Uwaga: nie przewiduje się wykonywania prac zbiorowych.
W związku z powyższym eliminacje środowiskowe (szkolne, międzyszkolne) oraz miejskie i gminne powinny być przeprowadzone do 27 listopada 2017 r. (termin ostateczny).

W tym terminie najlepsze prace oraz dokumentacja z przebiegu szczebli środowiskowych, szkolnych, miejskich, gminnych (tj. protokół jury i wykaz prac) powinna być nadesłana lub dostarczona do KP PSP Kętrzyn – adres: Plac Słowiański 1a, 11-400 Ketrzyn, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Prace nadesłane po w/w terminie lub bez metryki nie będą dopuszczone do szczebla powiatowego, który zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2017 r. Ostateczna data zostanie podana w terminie późniejszym.

Przy czym na szczebel powiatowy z każdej szkoły, przedszkola, placówki wychowawczej można przesłać po TRZY najlepsze prace w każdej grupie wiekowej.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących konkursu, informacji udziela Joanna Siwek tel. 89 751 71 16.

 

Na szczeblu powiatowych przewiduje się wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów oraz zwiedzanie strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie

 

Regulamin