1. Nieruchomość składająca się z działki nr 33/2 o pow. 0,1302 ha, niezabudowana, położona w obrębie Muławki, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00024046/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące zł).
Wysokość wadium: 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta zł)  więcej informacji

     2. Nieruchomość składająca się z działki nr 152/4 o pow. 0,1633 ha, niezabudowana, położona w obrębie Nowa Różanka, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028157/6.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł).
Wysokość wadium: 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset zł) więcej informacji