We wrześniu 2017r. Gmina Kętrzyn złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 126031N w Gminie Kętrzyn” w miejscowości Łazdoje do rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na opublikowanej na koniec listopada 2017r. przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie liście rankingowej nasz wniosek znajduje się na 24 pozycji (na 67 wniosków z gmin województwa) i zyskał 25,8 punktów...
Planowany koszt inwestycji wynosi 717.774,76 złotych, z czego wkład z budżetu gminy Kętrzyn stanowi 50% tej kwoty.


W przypadku zatwierdzenia naszego wniosku na dofinansowanie, realizacja zadania obędzie się w II połowie 2018 roku.

W przypadku ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie przebudowy dróg w innych programach (unijnych) zostaną opracowane wnioski na kolejne drogi gminne.